Home

 
 
 
Các dự án FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cac du an

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH
CÁC DỰ ÁN CẢNG
CÁC DỰ ÁN THUỘC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU
CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU
CÁC DỰ ÁN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
CÁC DỰ ÁN KHẢO SÁT THỦY HẢI VĂN

CÁC DỰ ÁN GIS VÀ VIỄN THÁM
CÁC DỰ ÁN KHẢO SÁT & KIỂM ĐỊNH ĐỊA KỸ THUẬT - PDA
LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN
CÁC DỰ ÁN KIỂM ĐỊNH
CÁC DỰ ÁN KHÁC

 

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

2013-2017

2

Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong

2012-2017

3

Cảng Interflour

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Interflour Việt Nam

2017

4

Cảng Posco Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

POSCO Việt Nam

2017

5

Cảng Posco SS VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco SS Vina

2017

6

Cảng Posco Việt Nam và cảng Posco SS Vina

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần XD và TM Quê Hương

2017

7

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH POSCO E & C

2017

8

Cảng container quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2017

9

Cảng Hà Tiên

Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

2017

10

Cảng Đá Chồng

Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

2017

11

Cảng Tổng hợp Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép

2015-2017

12

Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Nhà Bè, Tp.HCM

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

2017

13

Cảng Long Thuận

Đồng Nai

Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận

2017

14

Cảng Tổng Hợp Ông Kèo

Đồng Nai

Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận

2017

15

Khu phức hợp Vịnh Đầm

Kiên Giang

Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân

2017

16

Cầu cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Liên doanh Baria Serece

2017

17

Tư vấn trong thời gian bảo hành xây dựng DNP cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Liên doanh Baria Serece

2017

18

Nghiên cứu mở rộng về phía hạ lưu cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Liên doanh Baria Serece

2017

19

Cảng PVGAS

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS)

2017

20

Myanmar International Terminals Thilawa (MITT)

Myanmar

China Habour Engineering Company (CHEC)

2017

21

Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân

Bình Thuận

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nam Hải

2017

22

Cảng SITV

Bà Rịa - Vũng Tàu

Hutchison Port Holdings/ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

2017

23

Nghiên cứu khả năng xây cảng cho sản phẩm LPG/hóa chất tại vị trí Bàn Thạch trên sông Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tập đoàn Hyosung

2017

24

Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận

Ninh Thuận

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen

2017

25

Khu cảng Bình An Hà Tiên

Hà Tiên

Công ty TNHH TMDV VT Đại lý Tàu biển Bình An

2017

26

Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Sở GTVT Tỉnh Kiên Giang

2016

27

Cảng Nam Vân Phong

Vân Phong - Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong

2016

28

Cảng LPG

Việt Nam

Tập đoàn Hyosung

2016

29

Cảng Hạ lưu PTSC

Vũng Tàu

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

2016

30

Cảng Quốc tế Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép

2016

31

Tổ hợp Cảng hành khách và Dịch vụ hậu cần Hòa Bình - Bãi Vòng

Phú Quốc

Công ty cổ phần Hòa Bình - Hàm Ninh

2016

32

Bến tàu khách tại công viên mũi đèn đỏ và Khu nhà ở đô thị tạo phường Phú Thuận, Quận 7

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula

2016

33

Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD Long Bình

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Đức Khải

2016

34

Dự án phát triển cảng tiềm năng

Kampot (Cambodia)

Công ty TNHH TRY PHEAP GROUP

2016

35

Cảng trung chuyển cung cấp than cho các Trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Trà Vinh

Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin

2015

36

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

37

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2014

38

Gói thầu 6A - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III

2014

39

Gói thầu 6B - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III

2014

40

Gói thầu số 9 - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III

2014

41

Gói thầu 10B - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III

2014

42

Gói thầu 11 - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III

2014

43

Đê chắn sóng phía Nam dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
(Tư vấn giám sát thi công)

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III

2014

44

Lập điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam dến 2020 và định hướng 2030

Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam

2013

45

Lập điều chỉnh QHCT nhóm cảng số 5 đến 2020 và định hướng 2030

Tp.HCM-ĐN-BRVT

Cục Hàng hải Việt Nam

2013

46

Đê chắn sóng phía Nam dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III

2013

47

Đê chắn sóng phía Nam - Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III

2013

48

Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo - Giai đoạn 1

Tiền Giang

Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam / BQL các Dự án đường thủy Nội địa phía Nam

2013

49

Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
(lập dự án ĐTXDCT điều chỉnh)

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III

2013

50

Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

Bộ GTVT / Ban QLDA 85

2013

51

Cảng Lạch Huyện

Hải Phòng

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng Hải II

2013

52

Thiết kế kỹ thuật, lập dự toán lưới chắn bùn phục vụ thi công nạo vét lần đầu các công trình biển - Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Ban điều hành chung Dự án nạo vét cảng Nghi Sơn

2013

53

Điều chỉnh Đê Bắc - Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS)

2013

54

Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng Hải III

2012

55

Cảng biển TTĐL Duyên Hải

Trà Vinh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban QLDA Nhiệt điện 3

2012

56

Nạo vét giai đoạn II - Luồng Soài Rạp

Tp.HCM

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Tân Thuận IPC)

2011

57

Dự án Liên Hợp LHD Nghi Sơn

Thanh Hóa

Tập đoàn Dầu khi Việt Nam/ Ban QLDA Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

2011

58

Cảng biển TTĐL Duyên Hải

Trà Vinh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban QLDA Nhiệt điện 3

2011

59

Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu -  Gói thầu số 1

Trà Vinh

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng Hải III

2011

60

Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ gạo

Tiền Giang

Cục đường thủy nội địa/Ban quản lý các dự án Đường thủy

2010

61

Tổ hợp Hóa dầu miền nam Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

SCG - Thailand/ Công ty TNHH H óa Dầu Long Sơn

2010

62

Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu - Gói thầu 6A

Trà Vinh

Cục Hàng hải Việt Nam/Ban Quản lý Dự án Hàng Hải III

2010

63

Quy hoạch Hệ thống cảng nhóm 5 (TP.HCM - Đồng Nai- Bà Rịa - Vũng Tàu) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tp.HCM-ĐN-BRVT

Cục Hàng Hải Việt Nam

2010

64

Quy hoạch Hệ thống cảng nhóm 6 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đồng bằng sông Cửu Long

Cục Hàng Hải Việt Nam

2010

65

Đê chắn sóng Dung Quất

Quảng Ngãi

Ban QLDA NM Lọc dầu Dung Quất

2010

66

Cảng biển trung tâm Điện Lực Duyên Hải

Trà Vinh

Tập đoàn điện lực Việt Nam/Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3

2009

67

Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

2009

68

Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

SCG - Thailand/ Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn

2009

69

Cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong (Giai đoạn khởi động)

Khánh Hòa

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

2009

70

Tư vấn lập Quy hoạch phát triển Hệ thống Cảng biển VN đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

Việt Nam

Cục Hàng Hải Việt Nam

2007-2009

71

Dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (GĐ khởi động)

Khánh Hòa

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

2007-2008

72

Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục hàng hải Việt Nam/ Ban QLDA Hàng Hải III

2004-2009

73

Nghiên cứu nạo vét thử nghiệm Giai đoạn II - Luồng tàu qua cửa sông Soài Rạp

Tp. HCM

Bộ Giao Thông Vận Tải - UBND Tp. Hồ Chí Minh

2004-2009

74

Quy hoạch Cảng Biển lớn cho Đồng Bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long

Cục Hàng hải Việt Nam/Ban Quản lý Dự án Hàng hải III

2004-2005

75

Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Tập đoàn dầu khí Việt Nam

2003

76

Thiết kế chi tiết Cảng xuất sản phẩm - Nhà máy lọc dầu Qung Quất

Quảng Ngãi

Tập đoàn dầu khí Việt Nam

2002-2007

77

Thiết kế chi tiết Đê chắn sóng - Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Quảng Ngãi

Tập đoàn dầu khí Việt Nam

2002-2003

78

Quy hoạch Cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong Khánh Hòa

Khánh Hòa

Cục Hàng hải Việt Nam/Ban Quản lý Dự án Hàng Hải III

2002

79

Khảo sát, thiết kế, xử lí nền Tổ hợp Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Cà Mau

Tập đoàn dầu khí Việt Nam

2001-2004

80

Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông đô thị Tp.HCM

Tp. HCM

Sở giao thông công chánh Tp. Hồ Chí Minh

2000-2002

81

Quy hoạch hệ thống Cảng Tp. HCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu (nhóm 5)

Tp.HCM-ĐN-BRVT

Cục Hàng hải Việt Nam

1998-2002

82

Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son

Tp.HCM-ĐN-BRVT

Cục Hàng hải Việt Nam

1998-2002

 

CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

2013-2017

2

Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong

2012-2017

3

Cảng Hà Tiên

Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

2017

4

Cảng Đá Chồng

Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

2017

5

Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận

Ninh Thuận

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen

2017

6

Cảng biển Ninh Chữ

Ninh Thuận

Ban QLDA các công trình giao thông Ninh Thuận

2016

7

Cảng biển Dốc Hầm

Ninh Thuận

Ban QLDA các công trình giao thông Ninh Thuận

2016

8

Dự án phát triển cảng tiềm năng

Kampot (Cambodia)

Công ty TNHH TRY PHEAP GROUP

2016

9

Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD Long Bình

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Đức Khải

2016

10

Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Công ty Tư vấn kỹ thuật CECI Đài Loan

2016

11

Tổ hợp Cảng hành khách và dịch vị hậu cần Hòa Bình Bãi Vòng

Phú Quốc

Công ty cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh

2016

12

Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Logistic Vũng Áng

Hà Tĩnh

Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh

2015

13

Rà soát cập nhật Quy hoạch Nhóm 6

Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

14

Quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040

Hà Tĩnh

Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh

2015

15

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2014

16

Cầu cảng hiện hữu Khí – Điện – Đạm Cà Mau cho điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây Dựng Công Trình Nhà Máy Xử Lý Khí Cà Mau.
(Tư vấn lựa chọn địa điểm và đánh giá cải hoán kết cấu cầu cảng)

Cà Mau

Ban QLDA Nhà máy xử lý khí Cà Mau/Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS)

2014

17

Lập điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam dến 2020 và định hướng 2030

Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam

2013

18

Lập điều chỉnh QHCT nhóm cảng số 5 đến 2020 và định hướng 2030

Tp.HCM-ĐN-BRVT

Cục Hàng hải Việt Nam

2013

19

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển hề thống cảng biển Việt nam 2020, định hướng 2030

Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam

2013

20

Quy hoạch Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN – VÂN PHONG

2013

21

Quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam

2010

22

Quy hoạch Hệ thống cảng nhóm 5 (TP.HCM - Đồng Nai- Bà Rịa - Vũng Tàu) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tp.HCM-ĐN-BRVT

Cục Hàng Hải Việt Nam

2010

23

Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cảng Vũng Áng - Sơn Dương

Hà Tĩnh

Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng

2010

24

Quy hoạch Hệ thống cảng nhóm 6 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đồng bằng sông Cửu Long

Cục Hàng Hải Việt Nam

2010

25

Bổ sung quy hoạch Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

SCG Chemical Company Limited

2008

26

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu vực Vịnh Đầm (Phú Quốc)

Kiên Giang

Công ty TNHH ĐTXD Thương mại Sài Gòn

2007

27

Quy hoạch các vị trí đổ bùn đất nạo vét trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2005-2009

28

Khu cảng tiềm năng tại KCN Hiệp Phước

Tp. HCM

Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)

2005-2008

29

Đề án tổng thể, toàn diện về phát triển giao thông thủy Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020

Đồng bằng sông Cửu Long

Cục đường sông Việt Nam

2005-2006

30

Quy hoạch Cảng than cho các nhà máy nhiệt điện than khu vực miền nam

Miền Nam

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

2005

31

Quy hoạch cụm Cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (nhóm 6)

Đồng bằng sông Cửu Long

Cục đường sông Việt Nam

2003-2004

32

Quy hoạch Cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong Khánh Hòa

Khánh Hòa

Cục Hàng hải Việt Nam/Ban Quản lý Dự án Hàng hải III

2002

33

Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông đô thị Tp. Hồ Chí Minh

Tp. HCM

Sở Giao Thông Vận Tải Tp.HCM

2000-2002

34

Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son

Tp.HCM-ĐN-BRVT

Cục Hàng hải Việt Nam

1998-2002

35

Quy hoạch Cụm Cảng Côn Đảo (nhóm 8)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam

1999

 

CÁC DỰ ÁN CẢNG

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

2013-2017

2

Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong

2012-2017

3

Cảng Interflour

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Interflour Việt Nam

2017

4

Cảng Posco Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

POSCO Việt Nam

2017

5

Cảng Posco SS VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco SS Vina

2017

6

Cảng Posco Việt Nam và cảng Posco SS Vina

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần XD và TM Quê Hương

2017

7

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH POSCO E & C

2017

8

Cảng container quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2017

9

Cảng Hà Tiên

Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

2017

10

Cảng Đá Chồng

Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

2017

11

Cảng Tổng hợp Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép

2015-2017

12

Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Nhà Bè, Tp.HCM

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

2017

13

Cảng Long Thuận

Đồng Nai

Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận

2017

14

Cảng Tổng Hợp Ông Kèo

Đồng Nai

Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận

2017

15

Khu phức hợp Vịnh Đầm

Kiên Giang

Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân

2017

16

Cầu cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Liên doanh Baria Serece

2017

17

Tư vấn trong thời gian bảo hành xây dựng DNP cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Liên doanh Baria Serece

2017

18

Nghiên cứu mở rộng về phía hạ lưu cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Liên doanh Baria Serece

2017

19

Cảng PVGAS

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS)

2017

20

Myanmar International Terminals Thilawa (MITT)

Myanmar

China Habour Engineering Company (CHEC)

2017

21

Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân

Bình Thuận

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nam Hải

2017

22

Cảng SITV

Bà Rịa - Vũng Tàu

Hutchison Port Holdings/ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

2017

23

Nghiên cứu khả năng xây cảng cho sản phẩm LPG/hóa chất tại vị trí Bàn Thạch trên sông Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tập đoàn Hyosung

2017

24

Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận

Ninh Thuận

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen

2017

25

Khu cảng Bình An Hà Tiên

Hà Tiên

Công ty TNHH TMDV VT Đại lý Tàu biển Bình An

2017

26

Cảng LPG

Việt Nam

Tập đoàn Hyosung

2016

27

Trạm nghiền Xi măng Cát Lái

Cát Lái

Công ty TNHH Xi măng Holcim VN

2016

28

Cầu cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2016

29

Cảng PVGas Vũng Tàu

Vũng Tàu

Công ty chế biến khí Vũng Tàu (KVT)

2016

30

Tổ hợp Cảng hành khách và Dịch vụ hậu cần Hòa Bình Bãi Vòng

Phú Quốc

Công ty cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh

2016

31

Bến tàu khách tại Khu công viên mũi đèn đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, Quận 7

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula

2016

32

Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

2016

33

Cầu cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2015

34

Trung tâm điện lực Duyên Hải (GS thi công nạo vét gói 8&12)

Trà Vinh

EVN / Power Generation Corporation 1 / Thermal Power Management Unit 3

2015

35

Cảng trung chuyển cung cấp than cho các Trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Trà Vinh

Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin

2015

36

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

37

Cảng biển Duyên Hải – Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

EVN / TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 / BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3

2015

38

Cảng chuyên dùng hàng lỏng

Tp.HCM

Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước

2015

39

Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

2015

40

Cảng Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam

Hậu Giang

Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam

2015

41

Cảng tổng hợp Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Cảng Tổng Hợp Cái Mép

2015

42

Mô hình SHIPMA để xác định điều kiên gió và dòng chảy cho tàu 160.000 DWT trên luồng Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

China Shipping (Vietnam) Company Limited

2015

43

Cảng tổng hợp Ông Kèo

Đồng Nai

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận

2015

44

Cảng Tiên Sa (giai đoạn II)

Đà Nẵng

Công ty TNHH Cảng Đà Nẵng

2015

45

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2014

46

Cảng Container tại Pakistan - SAPT (South Asia Pakistan Terminals)

Karachi - Pakistan

SOUTH ASIA PAKISTAN TERMINALS LIMITED (HPH)

2014

47

Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long

Trà Vinh

Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam/Nippon Koei

2014

48

Cảng Posco Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

POSCO VIỆT NAM

2014

49

Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Tp. HCM

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

2014

50

Dự án Cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2014

51

Cảng Lafarge Xi Măng

Đồng Nai

CÔNG TY TNHH LAFARGE XI MĂNG

2014

52

Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A)

Hải Phòng

Cục HHVN/Ban QLDA Hàng hải II

2014

53

Cầu cảng hiện hữu Khí – Điện – Đạm Cà Mau cho điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây Dựng Công Trình Nhà Máy Xử Lý Khí Cà Mau.

Cà Mau

Ban QLDA Nhà máy xử lý khí Cà Mau/Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS)

2014

54

Cầu cảng Công ty TNHH CN FUI tại KCN Nam Tân Lập Long An

Long An

Công ty TNHH CN FUI

2014

55

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn / JGC Corporation

2013

56

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn

2013

57

Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

Bộ GTVT / Ban QLDA 85

2013

58

Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN – VÂN PHONG

2013

59

Điều chỉnh Đê Bắc - Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS)

2013

60

Cảng Posco Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

POSCO VIỆT NAM

2013

61

Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

2013

62

Cảng Quốc tế Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

2013

63

Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3/ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN)

2013

64

Cảng POSCO SS VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco SS Vina

2013

65

Cảng PVGAS Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS)

2013

66

Cảng Cái Mép và Thị Vải (ODA)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III

2013

67

Cảng Container tại Campuchia - SITC (Sihanoukville International Terminals)

Campuchia

Sihanoukville International Terminals Limited / Hutchison Port Holdings

2013

68

Cảng Lạch Huyện

Hải Phòng

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải II

2013

69

Cảng LDC

Bà Rịa - Vũng Tàu

LOUIS DREYFUS COMMODITIES VIETNAM LTD

2013

70

Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Công ty THHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

2012

71

Cảng Khu Công nghiệp Dịch vụ Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Long Sơn

2012

72

Cảng biển Trung tâm Điện Lực Duyên Hải

Trà vinh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3

2012

73

Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Bình Thuận

Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân

2012

74

PVGAS Fast Track LNG Terminal FEED

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng Công ty Khí Việt Nam / Posco Rngineering Co., Ltd

2012

75

Cảng Posco SS-VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco SS-VINA

2012

76

Cảng trạm nghiền xi măng Holcim tại Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

2012

77

Cảng trạm nghiền xi măng Hệ Dưỡng

Ninh Bình

Công ty Cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng

2012

78

Cảng POSCO Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco - Việt Nam

2012

79

Cảng POSCO SS-VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH POSCO SS-VINA

2011

80

Thương cảng Gành Hào

Bạc Liêu

Ban QLDA Công trình Giao thông Tỉnh Bạc Liêu

2011

81

Cảng biển TTĐL Duyên Hải

Trà Vinh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban QLDA Nhiệt điện 3

2011

82

Cảng Đồng Nai, Giai đoạn 2

Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai

2011

83

Cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông lâm sản và phân bón Bà Rịa (Baria Serece)

2011

84

Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Khánh Hòa

Công ty cổ phần Thanh Yến - Vân Phong.

2011

85

Cảng Container Quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cty Liên Doanh Dịch Vụ Container Quốc Tế Cảng Sài Gòn-SSA (SSIT)

2011

86

Cảng trạm nghiền xi măng Holcim tại Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

2011

87

Cảng Gò dầu B - Giai đoạn 1

Đồng Nai

Cty CP Cảng Đồng Nai

2011

88

Cảng Gò dầu B - Giai đoạn 2

Đồng Nai

Cty CP Cảng Đồng Nai

2011

89

Dự án Xây dựng Cơ sở hạng tầng Cảng Lạch Huyện

Hải Phòng

Cục Hàng hải Việt Nam / JICA Study Team

2011

90

Cảng Container Trung tâm Sài Gòn

Tp.HCM

Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

2011

91

Cảng Tổng hợp & Container Cái Mép Hạ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

2011

92

Cảng SITV

Bà Rịa-Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế SGVN
(Hutchison - SICC)

2010

93

Cảng nhà máy liên hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

SCG - Thailand/ Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn

2010

94

Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Ban QLDA Công trình liên hợp lọc hóa dầu
Nghi Sơn

2010

95

Cảng Cái Lân

Quảng Ninh

Cty Dịch vụ kho vận Cái Lân

2010

96

Cảng Tàu Du lịch tại Vân phong Khánh Hòa

Khánh Hòa

Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland)

2010

97

Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Formosa Plastics - Đài Loan/ Cty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

2010

98

Cảng Đồng Nai-GĐ2

Đồng Nai

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

2010

99

Khu dịch vụ hậu cần Cảng Sài Gòn

Tp. HCM

Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Sài Gòn

2010

100

Cảng nhà máy thép Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Sài Gòn

2010

101

Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Tp. HCM

Công ty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

2010

102

Cảng Đại Ngãi

Sóc Trăng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

2009

103

Cảng Sơn Dương Formosa

Hà Tĩnh

Formosa Plastics - Đài Loan/ Cty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

2009

104

Cảng Tổng hợp Việt Thuận Thành

Đồng Nai

Công ty TNHH Việt Thuận Thành

2009

105

Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Tp. HCM

Cty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

2009

106

Cầu cảng, Xưởng tổng hợp và móng máy Ba Son

Tp. HCM

BQLDA 9 - Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng

2009

107

Cảng Quốc tế Sao biển

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cty CP Cảng QT Sao Biển

2009

108

Cảng Quốc tế Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (Maersk A/S - Vinalines - Cảng Sài Gòn)

2009

109

Cảng Gò Dầu B3

Đồng Nai

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

2009

110

Cảng Tổng hợp Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cty Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình

2009

111

Cảng Kho lạnh LPG

Long An

VINABENNY

2009

112

Mở rộng Cảng hàng rời Interflour

Bà Rịa - Vũng Tàu

INTERFLOUR VIETNAM LTD.

2009

113

Cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong (Giai đoạn khởi động)

Khánh Hòa

Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

2009

114

Cảng tổng hợp Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Long Son Petrochemical Complex Ltd.

2009

115

Cảng Quốc tế Cái Lân

Quảng Ninh

SSA Marine / Cty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân

2009

116

Khu liên hợp công nghiệp và cảng biển quốc tế IDI - Lấp vò

Đồng Tháp

Cty CP đầu tư và phát triển đa quốc gia

2009

117

Cảng biển trung tâm Điện Lực Duyên Hải

Trà Vinh

Tập đoàn điện lực Việt Nam/Ban quản lý dự án nhiệt điện 3

2009

118

Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

2009

119

Tổ hợp Hóa dầu miền nam Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

SCG - Thailand/ Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn

2009

120

Cảng Phước An, Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng

Đồng Nai

Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An

2009

121

Dự án cảng tổng hợp & container Cái Mép Hạ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu

2009

122

Nâng cấp cầu cảng Phú Mỹ tiếp nhận tàu 80,000DWT

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2009

123

Cảng container quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2008-2011

124

Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Tp. HCM

Cty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

2008-2010

125

Cụm cảng container - Hóa dầu Đình Vũ

Hải Phòng

Cty CP Vận tải xăng dầu VIPCO

2008-2009

126

Cơ sở hạ tầng khu cảng tiềm năng tại KCN Hiệp Phước

Tp. HCM

Công ty TNHH Một thành viên công nghiệp phát triển Tân Thuận (Tân Thuận IPC)

2008

127

Cảng Tổng hợp Hậu Giang KCN Sông Hậu

Hậu Giang

Cty CP Thủy hải sản Minh Phú

2008

128

Cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadept

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần GEMADEPT

2008

129

Cảng tổng hợp Phước An và Đường vào cảng

Đồng Nai

Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình

2008

130

Cảng Sơn Dương Formosa

Hà Tĩnh

Formosa Plastics - Đài Loan/ Cty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

2008

131

Cảng Lạch Huyện

Hải Phòng

VINALINES

2008

132

Cảng container quốc tế Cái Lân

Quảng Ninh

SSA Marine/ SSA Marine / Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân (CICT)

2008

133

Cảng Container Gemalink Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

CMA CGM/ Cty CP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link

2008

134

CẢNG SITV

Bà Rịa - Vũng Tàu

Hutchison Port Holdings/ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

2007-2011

135

Cầu cảng Cty TNHH Công nghiệp FUJI

Long An

Cty TNHH Công nghiệp FUJI

2007-2011

136

Cảng Quốc tế Mỹ Xuân

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Phát triển Quốc tế Formosa

2007-2009

137

Cảng Container Cái Mép (giai đoạn 1)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Gemadept

2007-2008

138

Cảng xăng dầu PETEC Cái Mép - Giai đoạn 1

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC

2007

139

Cảng Tổng hợp Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn

2007

140

Cảng quốc tế Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Maersk A S/ Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

2007

141

Cảng quốc tế SP-PSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

PSA / Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA

2007

142

Cảng container quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2007

143

Cụm cảng container - Hóa dầu Đình Vũ

Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải xăng dầu - VIPCO

2007

144

Cảng Đồng Nai

Đồng Nai

Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

2007

145

Cảng xăng dầu Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần dầu khí Vũng Tàu (Vũng Tàu PETRO)

2007

146

Cảng kho nổi xăng dầu ngoại quan VLCC

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu Việt Nam (PETROVIVA)

2007

147

Cảng xuất sản phẩm và nhập dầu thô Nhà máy lọc dầu số 3

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban chuẩn bị đầu tư Nhà máy lọc dầu số 3

2007

148

Cảng trạm nghiền Xi măng Công Thanh

Đồng Nai

Công ty cổ phần Tấm lợp và Vật liệu xây dựng Đồng Nai (Donac)

2007

149

Cảng Sài Gòn - Thép Việt

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Thép - Thép Việt

2007

150

Cảng Posco

Bà Rịa - Vũng Tàu

Posco Vietnam Co. Ltd,

2006-2009

151

Cầu cảng trạm nghiền XM Phúc Sơn tại Long An

Long An

Cty Xi măng Phúc Sơn

2006-2009

152

Cảng Quốc tế Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Maersk A S / Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

2006

153

Cảng Container Quốc tế  Cảng Sài Gòn SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2006

154

Cảng Quốc tế Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

PSA / Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải SP-PSA

2006

155

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí (Vũng tàu Shipyard)

2006

156

Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban quản lý dự án 85/Bộ GTVT

2006

157

Cảng container trung tâm Sài Gòn

Tp. HCM

DP World / Công ty Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

2006

158

Cảng xuất hàng Cát Lái

Bà Rịa - Vũng Tàu

CTY Liên doanh xi măng HOLCIM VN

2006

159

Cảng Container Trung tâm Sài Gòn

Tp. HCM

DP World / Công ty Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

2005-2007

160

Cảng Gò Dầu B

Đồng Nai

Cảng Đồng Nai

2005

161

Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Tp. HCM

Công ty cổ phần Sài Gòn Hiệp Phước

2005

162

Cảng Container Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần - Đại lý liên hiệp vận chuyển GEMADEPT

2004

163

Cảng Tổng kho xăng dầu COMECO

Tp. HCM

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu COMECO

2004

164

Cảng - nhà máy Xi măng Nhơn Trạch

Đồng Nai

Công ty liên doanh Lafarge Xi măng

2003-2006

165

Cảng Quốc tế Cái Mép Thị Vải (sử dụng vốn ODA Nhật Bản)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bô Giao Thông Vận Tải/ Ban quản lý dự án 85

2003

166

Cảng nhà máy thép Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Thép Miền Nam

2002-2006

167

Cảng Trạm tiếp nhận, Nghiền và Phân phối Xi măng Phía Nam

Tp. HCM

Công ty Xi măng Hà Tiên 1

2002-2006

168

Cảng Container và trạm nghiền phân phối xi măng Vĩnh Long

Vĩnh Long

Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên

2002-2005

169

Cảng khu công nghiệp Cát Lái

Tp. HCM

Công ty phát triển KCN Sài Gòn

2002-2005

170

Cảng Cát Lái

Tp. HCM

Công ty Tân Cảng Sài Gòn

2002-2005

171

Cảng Interflour

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Interflour Việt Nam

2002-2003

172

Cảng nhà máy Nghiền Xi măng Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty liên doanh Holcim Việt Nam

2002-2003

173

Cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Dịch vụ xuất khẩu Nông Lâm Sản và phân bón Bà Rịa

2001-2006

174

Cảng Bến Nghé

Tp. HCM

Cảng Bến Nghé

1996-2000

175

Cảng Tổng kho xăng dầu Cần Thơ

Cần Thơ

Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kong

1998

176

Cảng trạm phân phối Xi măng Hiệp Phước

Tp. HCM

Công ty Liên doanh Xi măng Nghi Sơn

1996

 

CÁC DỰ ÁN THUỘC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Nhà máy và sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn

Tp. HCM

Sài Gòn Shipyard

2006

2

Nhà máy Đóng tàu An Phú

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty Đóng tàu An Phú (Công ty Cổ phần và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân)

2005

3

Nhà máy Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn (Shipmarine)

Tp. HCM

Công ty Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn (Shipmarine)

2002-2004

4

Nhà máy đóng tàu công nghệ cao và sản xuất thiết bị tàu thủy

Đồng Nai

Vinashin

2002-2004

5

Đường Trượt hạ thủy tàu

Vũng Tàu

Công ty Vina Offshore

2001-2005

6

Nhà máy Đóng tàu 76

Tp. HCM

Nhà máy Đóng tàu 76

2001-2003

7

Ụ Tàu và Đà Tàu

Tp. HCM

Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

2001

 

CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Nghiên cứu khả năng xây cảng cho sản phẩm LPG/hóa chất tại vị trí Bàn Thạch trên sông Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tập đoàn Hyosung

2017

2

Cảng Trung tâm điện lực Duyên hải 3

Trà Vinh

EVN / TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 / BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3 / Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd/ CTy CP Tư Vấn Và Xây Dựng Phú Xuân

2015

3

Thiết lập tuyến luồng và hệ thống báo hiệu hàng hải tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu-Tắt Bài đến ngã sông Gò Gia

Đồng Nai

Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth)

2014

4

Tư vấn nghiên cứu xây dựng đề án phát triển hoạt động cụm cảng TCQT Cái Mép Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Giao thông Vận tải / UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2013

5

Lập phương án bảo đảm An toàn hàng hải cho tàu trọng tải lớn hơn 80.000 DWT ra, vào các cảng trên sông Cái Mép – Thị Vải.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cảng Vụ Hàng hải Vũng Tàu

2013

6

Đề án phát triển dịch vụ Logistic trong lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam đến 2020

Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam

2013

7

Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác kêt cấu hạ tầng hàng hải.

Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam

2013

8

Lập đề án quản lý khai thác hiệu quả nhóm cảng biển số 5

Tp.HCM-ĐN-BRVT

Cục Hàng hải Việt Nam

2013

9

Vùng đón trả hoa tiêu tại BRVT

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cảng Vụ hàng hải Vũng Tà

2013

10

Tư vấn lập Đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh BRVT giai đoạn 2011-2020

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Giao thông Vận tải / UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2013

11

Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III

2012

12

Nghiên cứu đánh giá tác động của Dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công đến Giao thông vận tải thủy ĐTĐL.2011-G/61

Sông Cái Mép, Sông Soài Rạp

Hội Cảng - Đường thủy - Thềm Lục Địa Việt Nam

2012

13

Nghiên cứu ban đầu việc lựa chọn địa điểm cảng than ở khu vực sông Mê Kong

Trà Vinh

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) / Sumitomo Corporation

2011

14

Nghiên cứu nạo vét thử nghiệm giai đoạn II - Luồng tàu qua Cửa sông Soài Rạp

Tp. HCM

Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)

2007

15

Luồng Cửa Tiểu - Sông Tiền Giang

Tiền Giang

Bộ GTVT/Ban QLDA Hàng hải III

2005

16

Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào Sông Hậu

Trà Vinh

Bộ GTVT/Ban Quản lý các Dự án Đường thủy

2004

17

Nghiên cứu phát triển hệ thống Cảng ở Miền Nam Việt Nam

Miền Nam

Cục Hàng Hải Việt Nam

2001-2002

 

CÁC DỰ ÁN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

2013-2017

2

Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong

2012-2017

3

Cảng Interflour

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Interflour Việt Nam

2017

4

Cảng Posco Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

POSCO Việt Nam

2017

5

Cảng Posco SS VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco SS Vina

2017

6

Cảng Posco Việt Nam và cảng Posco SS Vina

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần XD và TM Quê Hương

2017

7

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH POSCO E & C

2017

8

Cảng container quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2017

9

Cảng Đá Chồng

Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

2017

10

Cảng Tổng hợp Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép

2015-2017

11

Cảng Long Thuận

Đồng Nai

Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận

2017

12

Cảng Tổng Hợp Ông Kèo

Đồng Nai

Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận

2017

13

Khu phức hợp Vịnh Đầm

Kiên Giang

Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân

2017

14

Cảng PVGAS

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS)

2017

15

Myanmar International Terminals Thilawa (MITT)

Myanmar

China Habour Engineering Company (CHEC)

2017

16

Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân

Bình Thuận

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nam Hải

2017

17

Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận

Ninh Thuận

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen

2016-2017

18

Trung tâm logistic Cái Mép Hạ

Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2016

19

Đầu tư xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD Long Bình

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Đức Khải

2016

20

Cảng tồng hợp Cái Mép Hạ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng tổng hợp Cái Mép

2016

21

Bến tàu khách quốc tế tại Khu công viên mũi đèn đỏ và Khu nhà ở đô thị tjao phương Phú Thuận, Quận 7

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula

2016

22

Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Định An - Cần Thơ năm 2016

Cần Thơ

Cục Hàng hải Việt Nam

2016

23

Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Nghi Sơn năm 2016

Thanh Hóa

Cục Hàng hải Việt Nam

2016

24

Dự án phát triển cảng tiềm năng

Kampot (Cambodia)

Công ty TNHH TRY PHEAP GROUP

2016

25

Cảng trung chuyển cung cấp than cho các Trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Trà Vinh

Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin

2015

26

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

27

Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tại tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận

Công ty TNHH XD Công Trình Cảng Trung Quốc-VPĐH Dự Án tại Bình Thuận

2015

28

Cảng Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam

Hậu Giang

Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam

2015

29

Cảng POSCO SS VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng POSCO SS-VINA

2015

30

Cảng tổng hợp Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Cảng Tổng Hợp Cái Mép

2015

31

Cảng Posco Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng POSVIET

2015

32

Cảng tổng hợp Ông Kèo

Đồng Nai

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận

2015

33

Cảng PVGAS Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu

2015

34

KSĐH bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải năm 2015

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

35

KSĐH bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hiệp Phước -Soài Rạp

Tp. Hồ Chí Minh

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

36

Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Nghi Sơn

Thanh Hóa

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

37

Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Đà Nẵng

Đà Nẵng

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

38

Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Quy Nhơn

Bình Định

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

39

Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Định An - Cần Thơ

Cần Thơ

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

40

Tuyến luồng Cửa Gianh

Quảng Bình

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam

2015

41

Kè bảo vệ bờ nhà máy Lee&Man Việt Nam

Hậu Giang

Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam

2015

42

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2014

43

Luồng Định An - Cần Thơ

Trà Vinh

Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth)

2014

44

Gói thầu 6A - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III

2014

45

Gói thầu 6B - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III

2014

46

Gói thầu số 9 - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III

2014

47

Gói thầu 10B - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III

2014

48

Gói thầu 11 - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III

2014

49

Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long

Trà Vinh

Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam/Nippon Koei

2014

50

Thiết lập tuyến luồng và hệ thống báo hiệu hàng hải tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu-Tắt Bài đến ngã sông Gò Gia

Đồng Nai

Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth)

2014

51

Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) – Tiểu dự án thành phố mỹ tho - Hạng mục Kè sông Tiền

Tiền Giang

BQL DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐBSCL

2014

52

Xã hội hóa nạo vét tận thu tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia
(Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ đề xuất)

Đồng Nai

Công ty CP Đầu tư Hải Hưng Thịnh

2014

53

Nạo vét duy tu luồng Quy Nhơn

Bình Định

Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth)

2013

54

Luồng Soai rạp - Hiệp Phước

Tp. Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth)

2013

55

Luồng Vũng Tàu - Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth)

2013

56

Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo - Giai đoạn 1

Tiền Giang

Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam / BQL các Dự án đường thủy Nội địa phía Nam

2013

57

Luồng Sông Dinh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth)

2013

58

Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

Tp.HCM-BRVT

Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth)

2013

59

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn / JGC Corporation

2013

60

Cảng Container tại Campuchia - SITC (Sihanoukville International Terminals)

Campuchia

Sihanoukville International Terminals Limited / Hutchison Port Holdings

2013

61

Luồng Định An - Cần Thơ

Trà Vinh

Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth)

2013

62

Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

Bộ GTVT / Ban QLDA 85

2013

63

Cảng Posco Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco Việt Nam (Posco Việt Nam)

2013

64

Cảng LDC

Bà Rịa - Vũng Tàu

LOUIS DREYFUS COMMODITIES VIETNAM LTD

2013

65

Cảng PVGAS Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS)

2013

66

Vùng đón trả hoa tiêu tại BRVT

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cảng Vụ hàng hải Vũng Tà

2013

67

Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III

2012

68

Cảng POSCO Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco - Việt Nam

2012

69

Cảng POSCO SS-VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH POSCO SS-VINA

2011

70

Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Công ty THHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh / Samsung C&T Corporation

2011

71

Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN – VÂN PHONG.

2011

72

Nghiên cứu ban đầu việc lựa chọn địa điểm cảng than ở khu vực sông Mê Kong

Trà Vinh

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) / Sumitomo Corporation

2011

73

Luồng cho tàu biển trọng tải vào Sông Hậu -  Gói thầu số 1

Trà Vinh

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III

2011

74

Dự án Xây dựng đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Trung Tâm Điện lực Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình

PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC)

2011

75

Nạo vét giai đoạn II - Luồng Soài Rạp

Tp.HCM

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Tân Thuận IPC)

2011

76

Cảng Container Trung tâm Sài Gòn

Tp.HCM

Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

2011

77

Cảng Quốc tế Cái Mép Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

BAN QuẢN LÝ DỰ ÁN 85

2010

78

Cảng Cái Lân

Quảng Ninh

SSA Marine / Cty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân

2010

79

Cảng Tàu Du lịch tại Vân phong Khánh Hòa

Khánh Hòa

Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland)

2010

80

Cảng quốc tế SP-PSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA

2010

81

Cầu cảng, Xưởng tổng hợp và móng máy Ba Son

Tp. HCM

BQLDA 9 - Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng

2009

82

Cảng Container Trung tâm Sài Gòn

Tp. HCM

Công ty TNHH Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (Dubaiworld - IPC)

2009

83

Luồng Soài Rạp

Tp. HCM

Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận

2009

84

Cảng tổng hợp Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Long Son Petrochemical Complex Ltd.

2009

85

Cảng biển trung tâm Điện Lực Duyên Hải

Trà Vinh

Tập đoàn điện lực Việt Nam/Ban quản lý dự án nhiệt điện 3

2009

86

Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

2009

87

Tổ hợp Hóa dầu miền nam Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn

2009

88

Cảng container quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2008-2011

89

Cảng Sơn Dương Formosa

Hà Tĩnh

Tập đoàn Formosa Plastics

2008-

90

Nghiên cứu nạo vét giai đoạn 2 Luồng tàu sông Soài Rạp

Tp. HCM

Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận

2007-2008

91

Cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty phát triển quốc tế FORMOSA

2007

92

Cảng quốc tế SP-PSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Quốc tế SP-PSA

2007

93

Cảng - kho nổi xăng dầu ngoại quan VLCC

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu Việt Nam PETROVIVA

2007-

94

KS ĐKTN QH chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu vực Vịnh Đầm (Phú Quốc)

Kiên Giang

Công ty TNHH ĐTXD thương mại Sài Gòn

2007

95

Cảng Đồng Nai

Đồng Nai

Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

2007

96

Cảng xuất sản phẩm và nhập dầu thô Nhà máy lọc dầu số 3

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban chuẩn bị đầu tư Nhà máy lọc dầu số 3

2007

97

Cảng Sài Gòn - Thép Việt

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Thép - Thép Việt

2007

98

Cảng xuất hàng Cát Lái

Tp. HCM

Công ty liên doanh xi măng Holcim VN

2006

99

Cảng xuất sản phẩm - Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Quảng Ngãi

Tổng công ty dầu khí Việt Nam

2006

100

Cảng container quốc tế Sài Gòn - SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SP-SSA International Terminal

2006

101

Nhà máy bột giấy Phương Nam

Long An

Công ty đầu tư phát triển GTVT - TRACODI

2006

102

Cảng container trung tâm Sài Gòn

Tp. HCM

DP World / Công ty Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

2006

103

Cảng TH và Container Cái Mép Hạ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Đóng tàu & Dịch vụ dầu khí - VUNGTAU SHIPYARD

2006

104

Cảng quốc tế Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

APM Terminal International B.V. (APMT)

2006

105

Saigon Shipyard

Tp. HCM

Saigon Shipyard.,LTD

2006

106

Thủy đồ cửa sông Cái Mép và Vịnh Gành Rái

Vũng Tàu

Cục Hàng Hải Việt Nam

2005

107

Thủy đồ cửa sông Định An và Kênh Quan Chánh Bố

Trà Vinh

Ban Quản lý các Dự án Đường thủy

2005

108

Thủy đồ cửa sông Soài Rạp

Tp. HCM

Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận

2004

109

Địa hình toàn khu Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

2003

110

Địa hình và Thủy đồ Cảng xuất sản phẩm - Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Quảng Ngãi

Tổng Công ty dầu khí Việt Nam

2002

 

CÁC DỰ ÁN KHẢO SÁT THỦY HẢI VĂN

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

2013-2017

2

Khu phức hợp Vịnh Đầm

Kiên Giang

Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân

2017

3

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

4

Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

TOYO Construction Co., Ltd.

2015

5

Tuyến luồng Cửa Gianh

Quảng Bình

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam

2015

6

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2014

7

Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long

Trà Vinh

Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam/Nippon Koei

2014

8

Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

Bộ GTVT / Ban QLDA 85

2013

9

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn / JGC Corporation

2013

10

Cảng Container tại Campuchia - SITC (Sihanoukville International Terminals)

Campuchia

Sihanoukville International Terminals Limited / Hutchison Port Holdings

2013

11

Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III

2012

12

Nghiên cứu đánh giá tác động của Dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công đến Giao thông vận tải thủy ĐTĐL.2011-G/61

Sông Cái Mép, Sông Soài Rạp

Hội Cảng - Đường thủy - Thềm Lục Địa Việt Nam

2012

13

Nghiên cứu ban đầu việc lựa chọn địa điểm cảng than ở khu vực sông Mê Kong

Trà Vinh

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) / Sumitomo Corporation

2011

14

Dự án Xây dựng Cơ sở hạng tầng Cảng Lạch Huyện

Hải Phòng

Cục Hàng hải Việt Nam / JICA Study Team

2011

15

Dự án Xây dựng đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Trung Tâm Điện lực Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình

PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC)

2011

16

Cảng Tổng hợp & Container Cái Mép Hạ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

2011

17

Cảng Cái Lân

Quảng Ninh

Công ty CP dịch vụ kho vận Cái lân

2010

18

Cảng Tàu Du lịch tại Vân phong Khánh Hòa

Khánh Hòa

Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland)

2010

19

Dự án cảng tổng hợp & container Cái Mép Hạ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu

2009

20

Cảng Quốc tế SP-PSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA

2009

21

Cảng tổng hợp Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Long Son Petrochemical Complex Ltd.

2009

22

Cảng Sơn Dương Formosa

Hà Tĩnh

Tập đoàn Formosa Plastics

2008

23

Cảng xuất sản phảm và nhập dầu thô - Nhà máy lọc dầu số 3

Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban chuẩn bị đầu tư Nhà máy lọc dầu số 3

2007

24

KS Thủy văn QH chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực Vịnh Đầm (Phú Quốc)

Kiên Giang

Công tu TNHH ĐTXD thương mại Sài Gòn

2007

25

Khảo sát Thủy văn sông Soài Rạp

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

2004

26

Khu vực Cái Mép - Thị Vải, vịnh Rành Rái

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng Hải Việt Nam

2003

27

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Tổng Công ty Dầu Khí Việt Nam

2003

28

Cảng Tổng hợp Cái Mép - Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dự án được thực hiện theo Hiệp định cụ thể giữa hai Chính phủ Bỉ và Việt Nam

2001

 

CÁC DỰ ÁN GIS VÀ VIỄN THÁM

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Nghiên cứu biến động đường bờ cửa sông Định An

Trà Vinh

Ban Quản Lý các Dự án Đường Thủy

2005

2

Nghiên cứu biến động đường bờ sông Soài Rạp

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

2004

 

CÁC DỰ ÁN KHẢO SÁT & KIỂM ĐỊNH ĐỊA KỸ THUẬT - PDA

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong

2012-2017

2

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH POSCO E & C

2017

3

Cảng Hoa Sen Cà Ná

Ninh Thuận

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

2016

4

Trung tâm Logistic Cái Mép Hạ

Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở GTVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

2016

5

Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD Long Bình

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Đức Khải

2016

6

Cảng tổng hợp Cái Mép

Bà Rịa-Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng tổng hợp Cái Mép

2016

7

Cảng trung chuyển cung cấp than cho các Trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Trà Vinh

Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin

2015

8

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

9

Cảng Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam

Hậu Giang

Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam

2015

10

Cảng tổng hợp Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Cảng Tổng Hợp Cái Mép

2015

11

Cảng tổng hợp Ông Kèo

Đồng Nai

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận

2015

12

Tuyến luồng Cửa Gianh

Quảng Bình

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam

2015

13

Kè bảo vệ bờ nhà máy Lee&Man Việt Nam

Hậu Giang

Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam

2015

14

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2014

15

Thiết lập tuyến luồng và hệ thống báo hiệu hàng hải tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu-Tắt Bài đến ngã sông Gò Gia

Đồng Nai

Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth)

2014

14

Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) – Tiểu dự án thành phố mỹ tho - Hạng mục Kè sông Tiền

Tiền Giang

BQL DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐBSCL

2014

15

Xã hội hóa nạo vét tận thu tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia
(Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ đề xuất)

Đồng Nai

Công ty CP Đầu tư Hải Hưng Thịnh

2014

16

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn

2013

17

Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo - Giai đoạn 1

Tiền Giang

Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam / BQL các Dự án đường thủy Nội địa phía Nam

2013

18

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn / JGC Corporation

2013

19

Cảng Container tại Campuchia - SITC (Sihanoukville International Terminals)

Campuchia

Sihanoukville International Terminals Limited / Hutchison Port Holdings

2013

20

Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

Bộ GTVT / Ban QLDA 85

2013

21

Cảng LDC

Bà Rịa - Vũng Tàu

LOUIS DREYFUS COMMODITIES VIETNAM LTD

2013

22

Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Tp.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Tuyến 1

Tp.HCM

Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Tp.HCM

2012

23

Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III

2012

24

Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Công ty THHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh / Samsung C&T Corporation

2011

25

Cảng biển TTĐL Duyên Hải

Trà Vinh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban QLDA Nhiệt điện 3

2011

26

Cầu tàu sông số 3 và 4 - cạnh bãi cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông lâm sản và phân bón Bà Rịa (Baria Serece)

2011

27

Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN – VÂN PHONG.

2011

28

Luồng cho tàu biển trọng tải vào Sông Hậu -  Gói thầu số 1

Trà Vinh

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III

2011

29

Dự án Xây dựng Cơ sở hạng tầng Cảng Lạch Huyện

Hải Phòng

Cục Hàng hải Việt Nam / JICA Study Team

2011

30

Dự án Xây dựng đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Trung Tâm Điện lực Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình

PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC)

2011

31

Cảng Tổng hợp & Container Cái Mép Hạ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

2011

32

Cảng Cái Lân

Quảng Ninh

Công ty CP dịch vụ kho vận Cái lân

2010

33

Cảng Tàu Du lịch tại Vân phong Khánh Hòa

Khánh Hòa

Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland)

2010

34

Dự án cảng tổng hợp & container Cái Mép Hạ

Tp.HCM

Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu

2009

35

Cầu cảng, Xưởng tổng hợp và móng máy Ba Son

Tp.HCM

BQLDA 9 - Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng

2009

36

Cảng SITV

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC)

2009

37

Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Tp.HCM

Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

2009

38

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

LONG SON PETROCHEMICALS CO., LTD

2009

39

Cảng tổng hợp Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Long Son Petrochemical Complex Ltd.

2009

40

Khu DV Hậu cần Cảng Sài Gòn

Tp.HCM

Cảng Sài Gòn

2009

41

Cảng biển trung tâm Điện Lực Duyên Hải

Trà Vinh

Tập đoàn điện lực Việt Nam/Ban quản lý dự án nhiệt điện 3

2009

42

Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

2009

43

Tổ hợp Hóa dầu miền nam Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn

2009

44

Cảng container Quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2008-2011

45

Cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadept

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần GEMADEPT

2008

46

PVD Design & Monitoring: Cảng quốc tế SP-PSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA

2008

47

Lắp đặt và quan trắc: Cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC)

2008

48

Thử cọc PDA: Cảng Posco

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco Vietnam

2008

49

Thử cọc PDA: Cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC)

2008

50

Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Tập đoàn Formosa Plastics

2008

51

Xuyên tĩnh CPTu: Cảng SITV

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC)

2008

52

Lắp đặt và quan trắc chuyển vị ngang: Ụ khô tàu 10.000DWT

Tp. HCM

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

2008

53

Thử cọc PDA: Cảng quốc tế Sp-PSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH quốc tế SP-PSA

2008

54

Cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty phát triển quốc tế Formosa

2007-2009

55

Đại lộ Đông Tây Sài Gòn

Tp. HCM

UBND TP. HCM / Sở GTVT

2007

56

KS ĐKTN Qh chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực Vịnh Đầm (Phú Quốc)

Kiên Giang

Công ty TNHH ĐTXD thuơng mại Sài Gòn

2007

57

Cảng Sài Gòn - Thép Việt

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Thép - Thép Việt

2007

58

Nghiên cứu nạo vét giao đoạn 2 Luồng Soài Rạp

Tp. HCM

Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận

2007

59

Quan trắc: Cảng hàng rời Interflour

Bà Rịa - Vũng Tàu

Interfour Vietnam .,Ltd

2007

60

Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty đóng tàu và dịch vụ dầu khí - Vungtau Shipyard

2006

61

Cảng quốc tế Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

APM terminals International B.V. (APMT)

2006

62

Saigon Shipyard

Tp. HCM

Saigon Shipyard, Ltd.

2006

63

Cảng container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SSA Holding International - Vietnam Inc.

2006

64

Cảng container trung tâm Sài Gòn

Tp. HCM

P&O PORTS LTD.

2006

65

Cảng quốc tế Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

PSA VIETNAM PTE LTD.

2006

66

Cảng tổng hợp Phú Mỹ

Bả Rịa - Vũng Tàu

Hutchinson Port Holdings (HPH)

2006

67

Nhà máy bột giấy Phương Nam

Long An

Công ty đầu tư và phát triển GTVT - Tracodi

2006

68

Xuyên tĩnh CPTu: Đại lộ Đông Tây

Tp. HCM

UBND TP. HCM / Sở GTVT

2006

69

Quan trắc lún: Cảng container Trung tâm Sài Gòn

Tp. HCM

Saigon Premier Container Terminal - SPCT

2006

70

Thử cọc PDA: Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Cà Mau

Tổng công ty dầu khí Việt Nam

2006

71

Khảo sát toàn diện Địa tầng dưới đáy biển bằng thiết bị Stratabox

Tp. HCM

Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

2005

72

Địa chất luồng tàu Định An

Trà Vinh

Ban Quản lý Các Dự án Đường thủy

2005

73

Địa chất Cảng Container Trung tâm Sài Gòn

Tp. HCM

Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (Liên doanh giữa IPC Tân Thuận và P&O Port)

2005

74

Thử cọc PDA: Cảng Gò Dầu B

Đồng Nai

Cảng Đồng Nai

2005

75

Thử PDA nền cọc Cảng xuất sản phẩm - Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Quảng Ngãi

Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

2005

76

Địa chất Cảng Container Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần - Đại lý liên hiệp vận chuyển GEMADEPT

2004

77

Địa Chất Đê chắn sóng - Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Quảng Ngãi

Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

2002

78

Thử PDA nền cọc Cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân bón Bà Rịa

2001-2006

79

Tổ hợp Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Cà mau

Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

2001-2004

 

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

2013-2017

2

Cảng Tổng hợp Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép

2015-2017

3

Cảng Tổng Hợp Ông Kèo

Đồng Nai

Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận

2017

4

Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận

Ninh Thuận

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen

2016-2017

5

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Kiên Giang

Cục Hàng hải Việt Nam

2015

6

Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

Bộ GTVT / Ban QLDA 85

2013

7

Cảng LDC

Bà Rịa - Vũng Tàu

LOUIS DREYFUS COMMODITIES VIETNAM LTD

2013

8

Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III

2012

9

Cảng POSCO SS-VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH POSCO SS-VINA

2011

10

Dự án Liên Hợp LHD Nghi Sơn

Thanh Hóa

Tập đoàn Dầu khi Việt Nam/ Ban QLDA Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

2011

11

Cảng nhà máy liên hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Haskoning Việt Nam

2010

12

Cảng Tàu Du lịch tại Vân Phong Khánh Hòa

Khánh Hòa

Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland)

2010

13

Cảng container quốc tế Cái Lân

Quảng Ninh

Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân

2009

14

Cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2009

15

Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Tp.HCM

Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

2008

16

Cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty phát triển quốc tế Formosa

2008

17

Cảng container Cái Mép Gemadept

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link

2007

18

Nghiên cứu nạo vét giai đoạn 2 Luồng Soài Rạp

Tp. HCM

Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận

2007

19

Cảng container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2007

20

Cảng Sài Gòn - Thép Việt

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Thép - Thép Việt

2007

21

Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

Tp. HCM

Công ty Cảng container trung tam Sài Gòn

2007

22

Cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC)

2007

23

Cảng quốc tế SP-PSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH cảng quốc tế SP-PSA

2007

24

Cảng khu công nghiệp Cát Lái

Tp. HCM

Công ty phát triển công nghiệp Sài Gòn

2007

25

Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

2007

 

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Công trình Kè bảo vệ bờ sông thuộc Dự án

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula

2016

2

Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

2015

3

Cảng POSCO SS VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng POSCO SS-VINA

2015

4

Cảng Posco Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng POSVIET

2015

5

Trung tâm Điện lực Duyên Hải (GS thi công nạo vét gói 8&12)

Trà Vinh

EVN / TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 / BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3

2015

6

Cảng Container tại Pakistan - SAPT (South Asia Pakistan Terminals)
Liên danh với Halcrow Pakistan (PVT) LTD
(Gói thầu: tư vấn giám sát thi công và quản lý dự án)

Karachi - Pakistan

SOUTH ASIA PAKISTAN TERMINALS LIMITED (HPH)/

2014

7

Tư vấn thẩm tra và giám sát thi công hạng mục san gạt mặt bằng và thi công đê bao lấn biển Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Bình Thuận

EVN / Tổng Công ty phát điện / Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân

2014

8

Đê chắn sóng phía Nam dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
(Tư vấn giám sát thi công)

Trà Vinh

Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III

2014

9

Cảng Quốc tế Cái Mép
(Tư vấn kiểm tra hồ sơ giai đoạn DNP)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

2013

10

Cảng Posco Việt Nam
(Giám sát thi công nạo vét)

Bà Rịa - Vũng Tàu

POSCO VIỆT NAM

2013

11

Cảng Lạch Huyện

Hải Phòng

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải II

2013

12

Cảng biển Trung tâm Điện Lực Duyên Hải

Trà vinh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3

2012

13

Cảng Container Quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cty Liên Doanh Dịch Vụ Container Quốc Tế Cảng Sài Gòn-SSA (SSIT)

2011

14

Cảng container quốc tế Cái Lân

Quảng Ninh

Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân

2009

15

Nạo vét Luồng Soài Rạp

Tp.HCM

Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận

2009

16

Cảng container quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn _ SSA (SSIT)

2008-2011

17

Cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC)

2007

18

Cảng quốc tế Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

2007

 
CÁC DỰ ÁN KIỂM ĐỊNH

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Cảng Interflour

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Interflour Việt Nam

2017

2

Cầu cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty liên doanh Baria Serece

2017

3

Myanmar International Terminals Thilawa (MITT)

Myanmar

China Habour Engineering Company (CHEC)

2017

4

Cầu cảng Phú Mỹ

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty liên doanh Baria Serece

2016

5

Trạm nghiền Thị Vải

Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Xi măng Holcim

2016

6

Cảng Quốc tế Cái Mép

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép

2016

7

Kiểm định định kết cấu hạ tầng cầu Cảng chuyên dùng hàng lỏng

Tp.HCM

Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước

2015

8

Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

2015

9

Cầu Cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2015

10

Cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2014

11

Cảng Lafarge Xi Măng

Đồng Nai

CÔNG TY TNHH LAFARGE XI MĂNG

2014

12

Cảng Posco Việt Nam
(Kiểm định cầu cảng)

Bà Rịa - Vũng Tàu

POSCO VIỆT NAM

2014

13

Cầu cảng hiện hữu Khí – Điện – Đạm Cà Mau cho điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây Dựng Công Trình Nhà Máy Xử Lý Khí Cà Mau.
(Tư vấn lựa chọn địa điểm và đánh giá cải hoán kết cấu cầu cảng)

Cà Mau

Ban QLDA Nhà máy xử lý khí Cà Mau/Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS)

2014

14

Cầu cảng Công ty TNHH CN FUI tại KCN Nam Tân Lập Long An
(Lập báo cáo kiểm định)

Long An

Công ty TNHH CN FUI

2014

15

Tiếp nhận tàu trên 80.000DWT đến 132.000DWT vào, rời cảng trên sông Cái Mép Thị Vải có sử dụng các biện pháp an toàn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam

2012

16

Cầu cảng 50.000 DWT tại Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam

2011

17

Nâng cấp bến cho tàu 60.000DWT-80.000 DWT

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

2010

18

Nâng cấp cầu cảng Phú Mỹ tiếp nhận tàu 80.000DWT

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2009-2010

19

Cảng Gò Dầu B3

Đồng Nai

Công ty Cổ phần Đồng Nai

2009

20

Kiểm định định kỳ cầu cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2008

21

Cầu A - Cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2007

22

Sự cố va sà lan Cầu cảng Cát Lái

Tp. HCM

Công ty Liên doanh Holcim Việt Nam

2006

23

Kiểm định và thiết kế nâng cấp Cảng xuất hàng Cát lái

Tp. HCM

Công ty Liên doanh Holcim Việt Nam

2006

24

Cầu B - Cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2005

25

Cảng Phú Mỹ - Cầu A

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2005

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Stt

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư / Khách hàng

Thời gian

1

Cảng Interflour

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Interflour Việt Nam

2017

2

Cảng Posco Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

POSCO Việt Nam

2017

3

Cảng Posco SS VINA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco SS Vina

2017

4

Cảng Posco Việt Nam và cảng Posco SS Vina

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Cổ phần XD và TM Quê Hương

2017

5

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH POSCO E & C

2017

6

Cảng container quốc tế SP-SSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

2017

7

Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

Nhà Bè, Tp.HCM

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước

2017

8

Cảng Tổng Hợp Ông Kèo

Đồng Nai

Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận

2017

9

Khu phức hợp Vịnh Đầm

Kiên Giang

Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân

2017

10

Cầu cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Liên doanh Baria Serece

2017

11

Tư vấn trong thời gian bảo hành xây dựng DNP cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Liên doanh Baria Serece

2017

12

Nghiên cứu mở rộng về phía hạ lưu cảng Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Liên doanh Baria Serece

2017

13

Cảng PVGAS

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS)

2017

14

Myanmar International Terminals Thilawa (MITT)

Myanmar

China Habour Engineering Company (CHEC)

2017

15

Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân

Bình Thuận

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nam Hải

2017

16

Cảng SITV

Bà Rịa - Vũng Tàu

Hutchison Port Holdings/ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

2017

17

Nghiên cứu khả năng xây cảng cho sản phẩm LPG/hóa chất tại vị trí Bàn Thạch trên sông Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tập đoàn Hyosung

2017

18

Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận

Ninh Thuận

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen

2017

19

Dự án đầu tư xây dựng bãi chứa hàng hậu khu cảng Vũng Áng thuộc Dự án đầu tư xây dựng bãi chứa hàng hậu khu cảng Vũng Áng

Hà Tĩnh

CTCP Cảng Vũng Áng Việt Lào

2015

20

Tuyến luồng Cửa Gianh

Quảng Bình

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam

2015

21

Kè bảo vệ bờ nhà máy Lee&Man Việt Nam

Hậu Giang

Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam

2015

22

Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho - Hạng mục Kè sông Tiền

Tiền Giang

BQL DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐBSCL

2014

23

Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước
(điều chỉnh TMDT và phân kỳ đầu tư)

Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

2013

24

Posco Việt Nam
(Khảo sát địa hình khu nước trước bến, tính toán khối lượng thi công nạo vét)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Posco Việt Nam (Posco Việt Nam)

2013

25

Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3
(Tư vấn nghiên cứu Thủy hải văn)

Trà Vinh

Tập Đoàn Điện lực Việt Nam / Southwest Electric Power Design Institute (SWEPDI)

2013

26

Kè bảo vệ TTĐL từ đê ngăn mặn ra biển thuộc Hạng mục san gặt mặt bằng - Dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải
(Thẩm tra TKCS)

Trà Vinh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3/ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN)

2013

27

Thiết kế kỹ thuật, lập dự toán lưới chắn bùn phục vụ thi công nạo vét lần đầu các công trình biển - Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa

Ban điều hành chung Dự án nạo vét cảng Nghi Sơn

2013

28

Tư vấn giám sát thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị, thẩm tra và phê duyệt TKBVTC, hỗ trợ quản lý dự án Cảng biển TTĐL Duyên Hải

Trà vinh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3

2012

29

Đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu

2012

30

Cầu tàu sông số 3 và 4 - cạnh bãi cảng Phú Mỹ ( Lập dự án đầu tư, thiết kế BVTC, xin giấp phép công bố cảng)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Baria Serece

2011

31

Khảo sát, đánh giá hiện trạng, kiểm định và thiết kế chi tiết để sửa chữa cầu cảng 50.000 DWT Cảng trạm nghiền xi măng Holcim tại Thị Vải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

2011

32

Gói thầu số 2 - Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng công trình cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng - Hợp phần A - Giai đoạn khởi động.

Hải Phòng

Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải II

2011

33

Nghiên cứu khả năng chạy tàu ban đêm vào cảng SPCT

Tp.HCM

DP World / Công ty Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

2011

34

Kè bờ sông Maspero

Sóc Trăng

BQL DAXD tỉnh Sóc Trăng

2010

35

Thẩm tra cầu tàu hàng rời_Cảng Tân Thuận 2

Tp.HCM

Cảng vụ Sài Gòn

2010

36

Thẩm tra lập dự án ĐTXDCTcảng nhập than thuộc dự án ĐTXDCT cơ sở hạ tầng trung tâm điện lực Quảng Trạch

Quảng Bình

Ban QLDA điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch

2010

37

Thẩm tra kết quả nghiên cứu khả năng tàu 80.000DWT vào cảng SP-PSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SP-PSA International Port Ltd., Co.

2009

38

Công bố Cảng quốc tế SP-PSA

Bà Rịa - Vũng Tàu

SP-PSA International Port Ltd., Co.

2009

39

TVGS thi công XD, tôn tạo bãi & Xd kè trên cạn bảo vệ cảng - DA đầu tư Xd Cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong (giai đoạn khởi động)

Khánh Hòa

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES)

2008

40

Xin giấy phép xây dựng và công bố cảng: Kho bãi tổng hợp phục vụ cụm cảng KCN Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn

2006-2009

41

Kè bảo vệ bờ: Cảng NM Thép Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty thép Miền Nam

2006

42

Kiểm tra, thẩm tra và hoàn thành các thủ tục xin giấy phép công trình: Cảng container trung tâm Sài Gòn

Tp. HCM

P&O PORTS Ltd.

2006

43

Kho bãi tổng hợp phục vụ cụm cảng KCM Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cảng Sài Gòn

2006

44

Đánh giá mức độ thiệt hại và thiết kế sửa chữa cầu A do sự cố va tàu FU QiANG

Vũng Tàu

Công ty dịch vụ xuất nhập khẩu Nông Lâm Sản và Phân bón Bà Rịa

2005

45

Đánh giá mức độ thiệt hại và thiết kế sửa chữa cầu B do sự cố va tàu Trường Thịnh

Vũng Tàu

Công ty dịch vụ xuất nhập khẩu Nông Lâm Sản và Phân bón Bà Rịa

2005

46

Kè bảo vệ bờ khu Công Nghiệp Đông Xuyên

Vũng Tàu

Ban Quản lý khu công nghiệp Đông Xuyên

2004-2006

47

Kè bảo vệ bờ hai tuyến đường thủy phía nam

Đồng bằng sông Cửu Long

Ban Quản lý các Dự án Đường thủy

2004-2005

48

Khu neo đậu tránh bão vùng biển Côn Đảo

Côn Đảo

Ban Quản lý Dự án Huyện Côn Đảo

2003

49

Luồng và Cảng cá Sa Huỳnh

Quảng Ngãi

Ban QLDA ĐT XD Thủy sản Quãng Ngãi

2001

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family