Home

 
 
 
Các Công ty liên kết FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Cac Cong ty

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN:

 

Công ty TNHH Địa kỹ thuật Portcoast

 

Công ty TNHH Địa Hải

 

Công ty TNHH Công chính A.C

 

CÁC CÔNG TY MÀ PORTCOAST NẮM GIỮ TRÊN 30% CỔ PHẦN:

 

Công ty cổ phần Đầu tư HFIC (40%)

 

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền Giang (30%)

 
CÁC CÔNG TY MÀ PORTCOAST NẮM GIỮ DƯỚI 30% CỔ PHẦN:
 

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy - Tediport (21,1%)

 

Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Sài Gòn - SCQC (18,7%)

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 625 - Cienco625

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved