Home

 
 
 
Phòng Dự án FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU (Introduction)

 

PHÒNG DỰ ÁN trực thuộc TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG - ĐƯỜNG THỦY - PEC

Tên tiếng Anh là:
PROJECT PLANNING & MANAGEMENT DEPARTMENT
Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84 - 28) 38211486 - 62970345  Fax : (84 - 28) 38216274 - 62970344
Website : http://www.portcoast.com.vn  E-mail : portcoast@portcoast.com.vn

CHỨC NĂNG (Functions)

 

Theo quyết định của Tổng Giám đốc Công ty, Phòng DỰ ÁN được giao các nhiệm vụ sau:

(1) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình phù hợp với chức năng hoạt động của Công ty, bao gồm các loại hình công việc sau:
+ Lập Báo cáo đầu tư.
+ Lập Báo cáo lựa chọn địa điểm.
+ Lập Báo cáo đầu tư xây dựng Công trình.
+ Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình.

(2) Thiết kế quy hoạch chuyên ngành phù hợp với chức năng hoạt động của Công ty.

(3). Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng.

(4). Tư vấn đấu thầu và quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

(5). Thực hiện các công việc tư vấn khác theo yêu cầu của Công ty.

Phạm vi hoạt động: Trong và ngoài nước.

Trong thời gian qua, Phòng Dự Án đã tham gia công tác quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, thiết kế kỹ thuật nhiều công trình trong lĩnh vực ngành như cảng container, cảng tổng hợp, cảng chuyên dụng, nhà máy đóng tàu …

Trong đó các công trình điển hình là:

- Qui hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5 - khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu - trong đó có Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.
- Quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng Liên doanh KYOEI - VTS.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng Tổng hợp Thị Vải
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng Nhà máy thép Phú Mỹ
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cảng KCN Cát Lái.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cảng KCN Hiệp Phước.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng cơ sở Công Ty Đóng Tàu Và Công Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng Nhà Máy Đóng Tàu Và Sản Xuất Trang Thiết Bị Tàu Thủy.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy đóng tàu 76.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Trạm Tiếp Nhận Nghiền Và Phân Phối Xi Măng Phía Nam.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng Trạm Nghiền Xi Măng Thăng Long.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng Nhà máy Nghiền Xi Măng Cotec.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng Cụm Công Nghiệp Vật Liệu Xây Dựng Nhơn Trạch.
- Thiết kế kỹ thuật Cảng Nhà Máy Nghiền Xi Măng Thị Vải.
- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi cảng Sài Gòn mới.
- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi cảng Gemadept.
- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cảng Bông Sen mới.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cảng Tổng hợp Phú Mỹ.
 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved