Home

 
 
 
Văn phòng Portcoast FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head Office

Văn phòng / Offices

Góc Văn hoá

 

Trụ sở chính :
Địa chỉ: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84 – 28) 38211486 – 38216349
Fax : (84 - 28) 38216274

 

Head office:
Address: 92 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist. 1, Ho Chi Minh City
Tel: (84 – 28) 38211486 – 38216349
Fax: (84 - 28) 38216274

Cơ sở 2: Cao ốc văn phòng PORTCOAST
Địa chỉ: 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 - 28) 62970345; 62970341
Fax: (84 - 28) 62970344

 

Office II: PORTCOAST Building
Address: 328 Nguyen Trong Tuyen Str., 2 Ward, Dist. Tan Binh, Ho Chi Minh City
Tel: (84 - 28) 62970345; 62970341
Fax: (84 - 28) 62970344

Chi nhánh phía Bắc / North Branch

 
 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved