Home

 
 
 
Hình ảnh các dự án FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh du an

Trang   |  2

Một số hình ảnh Lễ ký hợp đồng xây dựng hạ tầng Cảng nước sâu Gemalink Cái mép (28-06-2010)

Một số hình ảnh tại Lễ khởi công Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (27-12-2009)

Một số hình ảnh Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)
(Liên doanh giữa DP World và Công Ty Phát Triển Công Nghiêp Tân Thuận)

Một số hình ảnh thi công Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Một số hình ảnh thi công Cảng POSCO Phú Mỹ

Một số hình ảnh thi công Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)
(Liên doanh giữa Công ty ĐT XD TM Sài Gòn và Hutchison Port Holdings)


Một số hình ảnh thi công Cảng Quốc tế SP-PSA
(Liên doanh giữa Cảng Sài Gòn, Vinalines và tập đoàn PSA)

Một số hình ảnh thi công Cảng container Quốc tế SP-SSA (SSIT)
(Liên doanh giữa Cảng Sài Gòn và SSA Marine)

Một số hình ảnh thi công Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

Một số hình ảnh khảo sát cho Dự án Cảng biển trung tâm Điện Lực Duyên Hải

Một số hình ảnh khảo sát cho Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Một số hình ảnh khảo sát địa chất, thủy hải văn cho Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa tại Hà Tĩnh

Một số hình ảnh khảo sát cho Dự án luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu

Trang   |  2

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family