Home

 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD51

Hội thảo về nghiên cứu mô phỏng chạy tàu và tính toán lực neo

Ngày 6 và 7 tháng 3 năm 2013, tại Văn phòng Portcoast, 328 Nguyễn Trọng Tuyển, đại diện Công ty Marin's Nautical Centre MSCN, Hà Lan đã tổ chức báo cáo chuyên đề về các nghiên cứu và phần mềm liên quan đến mô phỏng chạy tàu (SHIPMA) và tính toán lực neo ANYMOOR (Bao gồm các mô-đun chuyên về tính toán lực neo tàu, lực neo giữa các tàu, lực neo của phao neo và mỏ neo).

Portcoast là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đã trang bị phần mềm có bản quyền SHIPMA từ năm 2008 và đã áp dụng vào việc nghiên cứu mô phỏng chạy tàu cho nhiều dự án quan trọng của Việt Nam như Dự án luồng Soài Rạp, Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu, Luồng Cái Mép - Thị Vải, Cảng Gang thép Formosa - Hà Tĩnh, ... 


Luồng Cái Mép - Thị Vải,


Cảng Gang thép Formosa - Hà Tĩnh


Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family