Home

 
 
 
Lý lịch chuyên gia FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Page 1


NGUYỄN MẠNH ỨNG
Phó Tổng Giám Đốc

1. Họ và tên : Nguyễn Mạnh Ứng

 

2. Ngày sinh : 04/10/1945

 

3. Quốc tịch : Việt Nam

 

4. Trình độ học vấn:

Nghiên cứu viên cao cấp, Kỹ sư Cảng Đường Thủy tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội năm 1968.

Tốt nghiệp Lý luận Chính trị Cao cấp trường Nguyễn Ái Quốc.

 

5. Thành viên các tổ chức khác:
Ủy viên BCH TW Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Phó Tổng Thư ký hội Cảng Đường Thủy và thềm lục địa Việt Nam.

Ủy viên Ban Chấp Hành hội Môi trường Giao Thông Vân Tải.

Thành viên Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

 

6. Quá trình công tác:

1968-1976: Kỹ sư thiết kế Cảng đường thủy Viện Thiết kế GTVT ( TEDI).

1976-1993 : Nghiên cứu viên chính, Nghiên cứu viên cao cấp, Trưởng phòng Quy hoạch Viện Chiến lược phát triển GTVT (TESI).

1994-2005 : Chuyên gia cao cấp, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình thủy I (WACOSE).

Từ 2005 : Phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh phía Bắc Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển.

 

7. Các công việc đã đảm nhận thực hiện:

Chủ nhiệm và tổng Thư ký các đề tài cấp Nhà nước

o       Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Việt Nam.

o       Quy hoạch phát triển ngành đường biển Việt Nam.

o       Quy hoạch phát triển ngành đường sôngViệt Nam.

-         Chủ nhiệm tổng thể các đề án:

o       Quy hoạch chi tiết hệ thống Cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long ( nhóm 6), Phú Quốc và các đảo Tây Nam ( nhóm 7).

o       Quy hoạch tổng thể hệ thống neo tru đậu tránh bão cho tàu thuyền nghề cá U18.

o       Quy hoạch phát triển GTVT trong nhiều tỉnh, thành phố.

-         Chủ nhiệm tổng thể đề án thiết kế nhiều công trình: cảng biển, cảng sông, cảng chuyên dùng thuộc ngành GTVT, than , xi măng, dầu, đánh bắt thủy hải sản, an ninh quốc phòng.

            Cải tạo nâng cấp luồng đường biển, đường sông trong phạm vi Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family