Home

 
 
 
Lý lịch chuyên gia FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VIỆT DŨNG

 

NGUYỄN VIỆT DŨNG

Phó Tổng Giám Đốc

1. Họ và tên: NGUYỄN VIỆT DŨNG

2. Ngày sinh: 10/01/1979


3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Học vấn:

- Kỹ sư Cảng Đường thủy, Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa T.p Hồ Chí Minh năm 2004.
- Thạc sỹ kỹ thuật ngành QLDA, Viện Công nghệ Châu Á (AIT).

- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Viện Công nghệ Châu Á (AIT)

 


 

5. Đào tạo khác:

- Chứng chỉ đào tạo Hợp đồng FIDIC 2018.
- Chứng chỉ bồi dưỡng Giám đốc dự án và QLDA.

 

6. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

7. Thành viên của các tổ chức/hiệp hội chuyên môn:


8. Quá trình công tác:

2004 – 2007 : Kỹ sư Thiết kế Cảng – Xí nghiệp TVTK Cảng – Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.
2007 – 2008 : Kỹ sư giám sát dự án Cảng SITV.
2008 – 2010 : Kỹ sư giám sát dự án Cảng SSIT – Phó TVGS Trưởng.
2010 – 2012 : Kỹ sư giám sát dự án Cảng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.
2012 – 2014 : Kỹ sư Thiết kế Cảng – Công ty Cổ phần TVTK Cảng – Kỹ thuật Biển.
2014 – 2016 : Giám đốc QLDA Cảng SAPT.
2016 – 2018 : Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn công trình Cảng – Đường thủy.
Giám đốc QLDA Kè Sài Gòn Peninsula
7/2018 - Nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TVTK Cảng – Kỹ thuật Biển
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Portcoast

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family