Home

 
 
 
Lý lịch chuyên gia FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll_NVL

 

NGUYỄN VĂN LỘC

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 

 

1/. Họ và tên: NGUYỄN VĂN LỘC

2/. Ngày sinh: 17/11/1946

3/. Quốc tịch: Việt Nam

4/. Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng.

5/. Trình độ ngoại ngữ:  Trung văn, Anh Văn

 


 

 

 

6/. Quá trình công tác:
Từ 1971 – 1979: Kỹ sư công tác tại Viện thiết kế GTVT, Bộ GTVT.
Từ 1979 – 2006: Công tác tại Công ty Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South),

Đã kinh qua các cương vị sau:

    - Trưởng Phòng (1979 - 1995)

    - Phó Giám đốc ( 1995 - 1997)

    - Tổng Giám đốc (1997 - 2006)
Từ 2004 – 2006: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (PortCoast).
Từ 2007 - nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (PortCoast).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family