Home

 
 
 
Lý lịch chuyên gia FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pham Anh Tuan

PHẠM ANH TUẤN

Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Dự án

 

1. Họ và tên: PHẠM ANH TUẤN

2. Ngày tháng năm sinh: 02/09/1969

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Học vấn:
Kỹ sư Cảng – Đường thủy, Tốt nghiệp tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 1993. Năm cấp bằng 1993.

5. Đào tạo khác:

- Hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn về phát triển cảng tại Nhật Bản từ 11 – 30/08/2002 (JICA)

- Hoàn thành khóa học hai năm về Chương trình Kinh tế học ứng dụng và Chính sách công của Chương trình Giảng dạy kinh tế Fullbright FETP, là chương trình do Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trường Đại học Harvard – Hoa Kỳ
- Đào tạo tư vấn giám sát công trình giao thông

6. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh

7. Thành viên của các tổ chức/hiệp hội chuyên môn:

8. Kinh nghiệm công tác ở nước ngoài:

9. Quá trình công tác:
1993 – 2001: Phòng Cảng – Đường thủy trực thuộc Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam.
2001 – 2004: Trưởng phòng Dự án Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (PortCoast) trực thuộc Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam (TEDI South) Chức vụ: Trưởng phòng Dự Án Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.
2005 – 2006: Phó Giám Đốc phụ trách kỹ thuật - Chi nhánh PortCoast phía Bắc, Trưởng phòng Dự Án - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

2007 – 2010: Giám Đốc Dự án – Marketing  - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

2010 – Nay: Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Dự án – Marketing  - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

Đã từng lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết cho các công trình cảng, gồm có các công trình tiêu biểu sau: Mở rộng cảng Baria Serece, Cảng trạm phân phối xi măng Hiệp Phước, Cảng Gò Dầu B, Cải tạo và nâng cấp luồng Gò Dầu, Cảng trạm phân phối Xi măng Hiệp Phước, Cảng Nhà máy Điện Hiệp Phước, Mở rộng cảng Bà Rịa Serece - Giai đoạn I, Cụm cảng khu công nghiệp Hiệp Phước, Qui hoạch chi tiết hệ thống cảng Tp Hồ Chí Minh – Đồng Nai – BÀ Rịa Vũng Tàu (Nhóm 5), Qui hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và nhà máy đóng tàu Ba Son, Đê chắn sóng và cảng cá Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, Mở rộng cảng Đồng Nai, Cảng Tổng hợp Thị Vải, Cảng trung chuyển Quốc tế Văn Phong - Khánh Hoà, Gò Dầu B port, Các công trình khác do Công ty thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family