Home

 
 
 
Lý lịch chuyên gia FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pham Duy Dong

PHẠM DUY ĐÔNG

Phó Tổng Giám Đốc

Giám Đốc Kỹ thuật

1. Họ và tên: PHẠM DUY ĐÔNG

2. Ngày tháng năm sinh: 05/10/1971

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Học vấn: Kỹ sư Cảng – Công trình Biển, Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh năm 1995. Năm cấp bằng 1995.

5. Đào tạo khác:

- Chứng chỉ Tư vấn giám sát công trình xây dựng giao thông Ngành giao thông vận tải.
- Chứng chỉ về đào tạo ngắn hạn "Điều kiện chung hợp đồng FIDIC" và Quản lý Dự án.


6. Trình độ ngoại ngữ:
Tiếng anh

7. Thành viên của các tổ chức/hiệp hội chuyên môn:

8. Kinh nghiệm công tác ở nước ngoài:

- Thẩm tra dự án SPCT - P&O Ports.

- Dự án Cảng xuất Sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

9. Quá trình công tác:

1995: Công ty Xây dựng số 14 – Tổng Công ty Xây dựng số 1.

1995 – 2004: Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trực thuộc Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam (TEDI South)

2005 – 2006: Trưởng phòng Công trình - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

2007 – 2010: Giám Đốc Kỹ thuật - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

2010 – Nay: Phó tổng Giám đốc, Giám Đốc Kỹ thuật - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

 

Đã từng Chủ nhiệm đồ án các công trình tiêu biểu như: Kè LPG – Thị Vải, Cầu cảng LATACA – Công ty TNHH Lâm Tài Chánh, Ụ tàu 10,000DWT – Nhà máy Tàu biển Sài Gòn, Cầu tàu số 5 - Sài gòn Tân cảng, Sửa chữa nâng cấp cầu K14 – Cảng Bến Nghé, vv.

Thiết kế cơ sở và chi tiết các công trình tiêu biểu như sau: Bến nhập LPG - Hải Phòng, Cảng xuất sản phẩm Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất, Cảng Khu Công Nghiệp Đông Xuyên, Bến Tổng hợp sớ 2 – Gò Dầu B, Mở rộng Cầu cảng Baria Serece, Cầu cảng 25,000DWT Tổng kho xăng dầu COMECO, Cảng Nhà máy Nghiền Xi Măng Công ty Liên doanh Xi măng DONAFANCE, Cảng Xi măng CHINFON, vv.

Giám sát thi công và/hoặc giám sát tác giả một số công trình tiêu biểu sau: Cảng Bến Nghé, Cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ, vv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family