Home

 
 
 
Lý lịch chuyên gia FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẦN KHANH HÙNG

TRẦN KHANH HÙNG

Phó Tổng Giám Đốc

Giám đốc Chi nhánh
Cty CP Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển
Trung tâm Tư vấn công trình Cảng – Đường thủy

1. Họ và tên: TRẦN KHANH HÙNG

2. Ngày sinh: 27/05/1973

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Học vấn:

  • Kỹ sư Cảng Đường thủy, Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa T.p Hồ Chí Minh năm 1996.
  • Thạc sỹ kỹ thuật Cảng Công trình biển. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa T.p Hồ Chí Minh năm 2008.
5. Đào tạo khác:

  • Hoàn tất khóa đào tạo giám sát nạo vét của SMEC
  • Hoàn tất khóa đào tạo thí nghiệm cọc bằng phương pháp PDA của PDI
  • Chứng chỉ đào tạo Hợp đồng FIDIC 2018
  • Chứng chỉ thiết kế quy hoạch, hạng I
  • Chứng chỉ thiết kế kết cấu công trình cảng, đường thủy, hạng I
  • Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng công trình cảng, hạng I
  • Chứng chỉ kiểm định chất lượng công trình đường thủy, hạng I

6. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

7. Thành viên của các tổ chức/hiệp hội chuyên môn:

8. Quá trình công tác:

1996 – 2002 Kỹ sư thiết kế Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.
2002 – 2003 Phó Trưởng phòng Giám sát - Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trực thuộc – Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.
2003 Phó Trưởng phòng Nền móng - Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trực thuộc – Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam
2003 - 2004 Trưởng phòng Công trình - Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trực thuộc – Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam
2004 - 07/2010 Trưởng phòng Công trình – Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển
07/2010 - 07/2018 Phó Giám Đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển – Trung tâm Tư vấn công trình Cảng – Đường thủy
07/2018 – nay Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển
Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển – Trung tâm Tư vấn công trình Cảng – Đường thủy.

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family