Home

 
 
 
Video các dự án FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portcoast media list 4

Trang   1  |  2  |  3  4  |  Khoa học - Công nghệ

     


Lễ đón mừng dòng sản phẩm đầu tiên của Nhà máy lọc dầu Dung Quất - VTV1, 02/2009


Đê Chắn Sóng Dung Quất
2008 - BQLDA NMLDDQ


Cảng xuất SP NMLD Dung Quất,
2008 - BQLDA NMLDDQ

     


Qui hoạch cảng biển trong sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam, VTV1, 01/05/2010


Tiến độ thi công cụm cảng vùng kinh tế trọng điểm phía nam, HTV, 10/2009


Chính sách kinh tế và Cuộc sống, VTV1, 23/5/2009

     


Phóng sự: Luồng Soài Rạp - HTV9, //2008


Lễ thông luồng Soài Rạp
09/01/2008


Phóng sự: Hiệp Phước - Soài Rạp,  HTV9, 08/12/2007

     


Phóng sự: Phát huy nội lực vươn tới thị trường quốc tế, VTV4, 11/2005


Hội nghị góp ý Quy hoạch di dời cảng, HTV9, 7/2004


Cảng biển và Vùng dự án - Trích phim tài liệu: Bà Rịa - Vũng Tàu "Vùng dự án của bạn"

     

Việt nam - Bước chuyển Mới,
IPCCC

IPC - Kỷ niệm 20 năm hình thành - phát triển, 24/10/2009

Cảng Đồng Nai & Màu thời gian trên bến cảng, 06/2009
     

Trang   1  |  2  |  3  4  |  Khoa học - Công nghệ

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family