Home

 
 
 
Trung tâm Tư vấn công trình Cảng - Đường thủy FTP Server Webmail Addr. list Member
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TVCTC - DT

 

Lãnh đạo:

TRẦN KHANH HÙNG

Giám đốc Trung tâm TVCTC-ĐT

Liên hệ:

TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG TRÌNH CẢNG - ĐƯỜNG THỦY (PEC)
Địa chỉ: 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 - 28) 62970345; 62970341

Fax: (84 - 28) 62970344


Email: pec@portcoast.com.vn

 

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved

Portcoast - The second family