Home

 
 
 
Liên kết Website FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Weblink

Cơ quan quản lý chuyên ngành
  Bộ Giao thông vận tải: http://www.mt.gov.vn
  Cục Hàng Hải Việt Nam: http://www.vinamarine.gov.vn
  Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: http://www.viwa.gov.vn
 
Các Ban quản lý dự án
  Ban đường thủy nội địa phía Nam: http://www.pmusiw.gov.vn
  Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng: http://www.kktvungang-hatinh.gov.vn
 
Tổng công ty - Công ty
  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: http://www.petrovietnam.com.vn
  Tập đoàn Điện Lực Việt Nam: http://www.evn.com.vn
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN: http://www.vinacomin.vn
  Tập đoàn Kinh tế Vinashin: http://www.vinashin.com.vn
  Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam: http://www.vinalines.com.vn
  Cảng Sài Gòn: http://www.csg.com.vn
  Công ty Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận(IPC): http://www.ttipc.vn
  Hutchison Whampoa Limited: http://www.hutchison-whampoa.com
  Hutchison Port Holdings: http://www.hph.com
  PSA: http://www.internationalpsa.com
  DP World: http://www.dpworld.com
  P&O Ports: http://www.poports.com.au
  APM Terminals: http://www.apmterminals.com
  SSA Marine: http://www.ssamarine.com
  Gemadept: http://www.gemadept.com.vn
  Formosa Plastics Group: http://www.fpg.com.tw
  SP-PSA: http://www.sp-psa.com.vn
  SPCT: http://www.spct.com.vn
  SITV: http://www.sitv.com.vn
  CMIT: http://www.cmit.com.vn
  SSIT: http://www.ssit.com.vn
  POSCO Viet nam: http://www.poscovietnam.com
  VUNGTAU SHIPYARD: http://vungtaushipyard.com.vn
  Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Tp.HCM: http://www.hfic.vn
  Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai: http://www.dongnai-port.com
  Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO: http://www.vipco.com.vn
  Công ty CP Dầu khí Vũng Tàu: http://www.vungtaupetro.com.vn
  Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí VN: http://pvc.vn
  Công ty CP Kiểm định xây dựng Sài Gòn: http://www.scqc.com
 

Các Bộ Ngành liên quan

  Chính phủ Việt Nam: http://chinhphu.vn
  Bộ Xây dựng: http://www.moc.gov.vn
  Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư : http://www.mpi.gov.vn
  Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn
  Thành phố Hồ Chí Minh: http://www.hochiminhcity.gov.vn
  Hải Phòng: http://www.haiphong.gov.vn
  Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baria-vungtau.gov.vn
  Tỉnh Đồng Nai: http://www.dongnai.gov.vn
  Tỉnh Khánh Hòa: http://www.khanhhoa.gov.vn
  Tỉnh Hà Tĩnh: http://www.hatinh.gov.vn
  Tỉnh Thanh Hóa: http://www.thanhhoa.gov.vn
  Tỉnh Quãng Ngãi: http://www.quangngai.gov.vn
  Tỉnh Trà Vinh: http://www.travinh.gov.vn
  Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: http://www.tcvn.gov.vn
  Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam: http://www.vcci.com.vn
  Đại học Xây dựng Hà Nội: http://nuce.edu.vn
  Viện Xây dựng Công trình Biển - ĐHXD HN: http://www.icoffshore.com.vn
  Viện Cảng - Kỹ thuật Hàng hải - ĐHXD HN: http://www.inpomat.com
  Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - ĐHBK TP.HCM: http://www.dce.hcmut.edu.vn

 

Các trang khác

  Hiệp hội Cảng Biển Việt Nam: http://www.vpa.org.vn
  Tổng hội Xây Dựng Việt Nam: http://www.tonghoixaydungvn.org
  Báo Giao Thông Vận Tải: http://www.giaothongvantai.com.vn
  Tạp chí Visaba Times: http://www.visabatimes.com.vn
  Wikipedia - Bách khoa toàn thư: http://vi.wikipedia.org

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved