Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Các dự án FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Các Dự Án

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
82 Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải Trà Vinh Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 2013-2017
81 Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong Khánh Hòa Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong 2012-2017
80 Cảng Interflour Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Interflour Việt Nam 2017
79 Cảng Posco Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu POSCO Việt Nam 2017
78 Cảng Posco SS VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco SS Vina 2017
77 Cảng Posco Việt Nam và cảng Posco SS Vina Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần XD và TM Quê Hương 2017
76 Tổ hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH POSCO E & C 2017
75 Cảng container quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 2017
74 Cảng Hà Tiên Kiên Giang Sở GTVT Kiên Giang 2017
73 Cảng Đá Chồng Kiên Giang Sở GTVT Kiên Giang 2017
72 Cảng Tổng hợp Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép 2015-2017
71 Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Nhà Bè, Tp.HCM Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước 2017
70 Cảng Long Thuận Đồng Nai Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận 2017
69 Cảng Tổng Hợp Ông Kèo Đồng Nai Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận 2017
68 Khu phức hợp Vịnh Đầm Kiên Giang Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân 2017
67 Cầu cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Liên doanh Baria Serece 2017
66 Tư vấn trong thời gian bảo hành xây dựng DNP cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Liên doanh Baria Serece 2017
65 Nghiên cứu mở rộng về phía hạ lưu cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Liên doanh Baria Serece 2017
64 Cảng PVGAS Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS) 2017
63 Myanmar International Terminals Thilawa (MITT) Myanmar China Habour Engineering Company (CHEC) 2017
62 Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân Bình Thuận Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nam Hải 2017
61 Cảng SITV Bà Rịa - Vũng Tàu Hutchison Port Holdings/ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) 2017
60 Nghiên cứu khả năng xây cảng cho sản phẩm LPG/hóa chất tại vị trí Bàn Thạch trên sông Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Tập đoàn Hyosung 2017
59 Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận Ninh Thuận Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen 2017
58 Khu cảng Bình An Hà Tiên Hà Tiên Công ty TNHH TMDV VT Đại lý Tàu biển Bình An 2017
57 Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Sở GTVT Tỉnh Kiên Giang 2016
56 Cảng Nam Vân Phong Vân Phong - Khánh Hòa Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong 2016
55 Cảng LPG Việt Nam Tập đoàn Hyosung 2016
54 Cảng Hạ lưu PTSC Vũng Tàu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) 2016
53 Cảng Quốc tế Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép 2016
52 Tổ hợp Cảng hành khách và Dịch vụ hậu cần Hòa Bình - Bãi Vòng Phú Quốc Công ty cổ phần Hòa Bình - Hàm Ninh 2016
51 Bến tàu khách tại công viên mũi đèn đỏ và Khu nhà ở đô thị tạo phường Phú Thuận, Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula 2016
50 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD Long Bình Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Đức Khải 2016
49 Dự án phát triển cảng tiềm năng Kampot (Cambodia) Công ty TNHH TRY PHEAP GROUP 2016
48 Cảng trung chuyển cung cấp than cho các Trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long Trà Vinh Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin 2015
47 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2015
46 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2014
45 Gói thầu 6A - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III 2014
44 Gói thầu 6B - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III 2014
43 Gói thầu số 9 - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III 2014
42 Gói thầu 10B - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III 2014
41 Gói thầu 11 - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III 2014
40 Đê chắn sóng phía Nam dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
(Tư vấn giám sát thi công)
Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III 2014
39 Lập điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam dến 2020 và định hướng 2030 Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam 2013
38 Lập điều chỉnh QHCT nhóm cảng số 5 đến 2020 và định hướng 2030 Tp.HCM-ĐN-BRVT Cục Hàng hải Việt Nam 2013
37 Đê chắn sóng phía Nam dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III 2013
36 Đê chắn sóng phía Nam - Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III 2013
35 Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo - Giai đoạn 1 Tiền Giang Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam / BQL các Dự án đường thủy Nội địa phía Nam 2013
34 Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
(lập dự án ĐTXDCT điều chỉnh)
Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng Hải III 2013
33 Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa Đà Nẵng Bộ GTVT / Ban QLDA 85 2013
32 Cảng Lạch Huyện Hải Phòng Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng Hải II 2013
31 Thiết kế kỹ thuật, lập dự toán lưới chắn bùn phục vụ thi công nạo vét lần đầu các công trình biển - Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Ban điều hành chung Dự án nạo vét cảng Nghi Sơn 2013
30 Điều chỉnh Đê Bắc - Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Hà Tĩnh Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) 2013
29 Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng Hải III 2012
28 Cảng biển TTĐL Duyên Hải Trà Vinh Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban QLDA Nhiệt điện 3 2012
27 Nạo vét giai đoạn II - Luồng Soài Rạp Tp.HCM Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Tân Thuận IPC) 2011
26 Dự án Liên Hợp LHD Nghi Sơn Thanh Hóa Tập đoàn Dầu khi Việt Nam/ Ban QLDA Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn 2011
25 Cảng biển TTĐL Duyên Hải Trà Vinh Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban QLDA Nhiệt điện 3 2011
24 Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu -  Gói thầu số 1 Trà Vinh Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng Hải III 2011
23 Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ gạo Tiền Giang Cục đường thủy nội địa/Ban quản lý các dự án Đường thủy 2010
22 Tổ hợp Hóa dầu miền nam Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu SCG - Thailand/ Công ty TNHH H óa Dầu Long Sơn 2010
21 Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu - Gói thầu 6A Trà Vinh Cục Hàng hải Việt Nam/Ban Quản lý Dự án Hàng Hải III 2010
20 Quy hoạch Hệ thống cảng nhóm 5 (TP.HCM - Đồng Nai- Bà Rịa - Vũng Tàu) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tp.HCM-ĐN-BRVT Cục Hàng Hải Việt Nam 2010
19 Quy hoạch Hệ thống cảng nhóm 6 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Đồng bằng sông Cửu Long Cục Hàng Hải Việt Nam 2010
18 Đê chắn sóng Dung Quất Quảng Ngãi Ban QLDA NM Lọc dầu Dung Quất 2010
17 Cảng biển trung tâm Điện Lực Duyên Hải Trà Vinh Tập đoàn điện lực Việt Nam/Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 2009
16 Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn 2009
15 Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu SCG - Thailand/ Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn 2009
14 Cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong (Giai đoạn khởi động) Khánh Hòa Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam 2009
13 Tư vấn lập Quy hoạch phát triển Hệ thống Cảng biển VN đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Việt Nam Cục Hàng Hải Việt Nam 2007-2009
12 Dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (GĐ khởi động) Khánh Hòa Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam 2007-2008
11 Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục hàng hải Việt Nam/ Ban QLDA Hàng Hải III 2004-2009
10 Nghiên cứu nạo vét thử nghiệm Giai đoạn II - Luồng tàu qua cửa sông Soài Rạp Tp. HCM Bộ Giao Thông Vận Tải - UBND Tp. Hồ Chí Minh 2004-2009
9 Quy hoạch Cảng Biển lớn cho Đồng Bằng sông Cửu Long Đồng bằng sông Cửu Long Cục Hàng hải Việt Nam/Ban Quản lý Dự án Hàng hải III 2004-2005
8 Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Tập đoàn dầu khí Việt Nam 2003
7 Thiết kế chi tiết Cảng xuất sản phẩm - Nhà máy lọc dầu Qung Quất Quảng Ngãi Tập đoàn dầu khí Việt Nam 2002-2007
6 Thiết kế chi tiết Đê chắn sóng - Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi Tập đoàn dầu khí Việt Nam 2002-2003
5 Quy hoạch Cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong Khánh Hòa Khánh Hòa Cục Hàng hải Việt Nam/Ban Quản lý Dự án Hàng Hải III 2002
4 Khảo sát, thiết kế, xử lí nền Tổ hợp Khí - Điện - Đạm Cà Mau Cà Mau Tập đoàn dầu khí Việt Nam 2001-2004
3 Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông đô thị Tp.HCM Tp. HCM Sở giao thông công chánh Tp. Hồ Chí Minh 2000-2002
2 Quy hoạch hệ thống Cảng Tp. HCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu (nhóm 5) Tp.HCM-ĐN-BRVT Cục Hàng hải Việt Nam 1998-2002
1 Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son Tp.HCM-ĐN-BRVT Cục Hàng hải Việt Nam 1998-2002
CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
35 Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải Trà Vinh Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 2013-2017
34 Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong Khánh Hòa Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong 2012-2017
33 Cảng Hà Tiên Kiên Giang Sở GTVT Kiên Giang 2017
32 Cảng Đá Chồng Kiên Giang Sở GTVT Kiên Giang 2017
31 Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận Ninh Thuận Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen 2017
30 Cảng biển Ninh Chữ Ninh Thuận Ban QLDA các công trình giao thông Ninh Thuận 2016
29 Cảng biển Dốc Hầm Ninh Thuận Ban QLDA các công trình giao thông Ninh Thuận 2016
28 Dự án phát triển cảng tiềm năng Kampot (Cambodia) Công ty TNHH TRY PHEAP GROUP 2016
27 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD Long Bình Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Đức Khải 2016
26 Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Hà Tĩnh Công ty Tư vấn kỹ thuật CECI Đài Loan 2016
25 Tổ hợp Cảng hành khách và dịch vị hậu cần Hòa Bình Bãi Vòng Phú Quốc Công ty cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh 2016
24 Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Logistic Vũng Áng Hà Tĩnh Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh 2015
23 Rà soát cập nhật Quy hoạch Nhóm 6 Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam 2015
22 Quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 Hà Tĩnh Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh 2015
21 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2014
20 Cầu cảng hiện hữu Khí – Điện – Đạm Cà Mau cho điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây Dựng Công Trình Nhà Máy Xử Lý Khí Cà Mau.(Tư vấn lựa chọn địa điểm và đánh giá cải hoán kết cấu cầu cảng) Cà Mau Ban QLDA Nhà máy xử lý khí Cà Mau/Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) 2014
19 Lập điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam dến 2020 và định hướng 2030 Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam 2013
18 Lập điều chỉnh QHCT nhóm cảng số 5 đến 2020 và định hướng 2030 Tp.HCM-ĐN-BRVT Cục Hàng hải Việt Nam 2013
17 Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển hề thống cảng biển Việt nam 2020, định hướng 2030 Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam 2013
16 Quy hoạch Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong Khánh Hòa CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN – VÂN PHONG 2013
15 Quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam 2010
14 Quy hoạch Hệ thống cảng nhóm 5 (TP.HCM - Đồng Nai- Bà Rịa - Vũng Tàu) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tp.HCM-ĐN-BRVT Cục Hàng Hải Việt Nam 2010
13 Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cảng Vũng Áng - Sơn Dương Hà Tĩnh Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng 2010
12 Quy hoạch Hệ thống cảng nhóm 6 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Đồng bằng sông Cửu Long Cục Hàng Hải Việt Nam 2010
11 Bổ sung quy hoạch Tổ hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu SCG Chemical Company Limited 2008
10 Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu vực Vịnh Đầm (Phú Quốc) Kiên Giang Công ty TNHH ĐTXD Thương mại Sài Gòn 2007
9 Quy hoạch các vị trí đổ bùn đất nạo vét trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2005-2009
8 Khu cảng tiềm năng tại KCN Hiệp Phước Tp. HCM Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) 2005-2008
7 Đề án tổng thể, toàn diện về phát triển giao thông thủy Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020 Đồng bằng sông Cửu Long Cục đường sông Việt Nam 2005-2006
6 Quy hoạch Cảng than cho các nhà máy nhiệt điện than khu vực miền nam Miền Nam Tổng công ty Điện lực Việt Nam 2005
5 Quy hoạch cụm Cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (nhóm 6) Đồng bằng sông Cửu Long Cục đường sông Việt Nam 2003-2004
4 Quy hoạch Cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong Khánh Hòa Khánh Hòa Cục Hàng hải Việt Nam/Ban Quản lý Dự án Hàng hải III 2002
3 Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông đô thị Tp. Hồ Chí Minh Tp. HCM Sở Giao Thông Vận Tải Tp.HCM 2000-2002
2 Quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son Tp.HCM-ĐN-BRVT Cục Hàng hải Việt Nam 1998-2002
1 Quy hoạch Cụm Cảng Côn Đảo (nhóm 8) Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng hải Việt Nam 1999
CÁC DỰ ÁN CẢNG
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
176 Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải Trà Vinh Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 2013-2017
175 Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong Khánh Hòa Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong 2012-2017
174 Cảng Interflour Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Interflour Việt Nam 2017
173 Cảng Posco Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu POSCO Việt Nam 2017
172 Cảng Posco SS VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco SS Vina 2017
171 Cảng Posco Việt Nam và cảng Posco SS Vina Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần XD và TM Quê Hương 2017
170 Tổ hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH POSCO E & C 2017
169 Cảng container quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 2017
168 Cảng Hà Tiên Kiên Giang Sở GTVT Kiên Giang 2017
167 Cảng Đá Chồng Kiên Giang Sở GTVT Kiên Giang 2017
166 Cảng Tổng hợp Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép 2015-2017
165 Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Nhà Bè, Tp.HCM Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước 2017
164 Cảng Long Thuận Đồng Nai Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận 2017
163 Cảng Tổng Hợp Ông Kèo Đồng Nai Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận 2017
162 Khu phức hợp Vịnh Đầm Kiên Giang Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân 2017
161 Cầu cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Liên doanh Baria Serece 2017
160 Tư vấn trong thời gian bảo hành xây dựng DNP cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Liên doanh Baria Serece 2017
159 Nghiên cứu mở rộng về phía hạ lưu cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Liên doanh Baria Serece 2017
158 Cảng PVGAS Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS) 2017
157 Myanmar International Terminals Thilawa (MITT) Myanmar China Habour Engineering Company (CHEC) 2017
156 Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân Bình Thuận Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nam Hải 2017
155 Cảng SITV Bà Rịa - Vũng Tàu Hutchison Port Holdings/ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) 2017
154 Nghiên cứu khả năng xây cảng cho sản phẩm LPG/hóa chất tại vị trí Bàn Thạch trên sông Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Tập đoàn Hyosung 2017
153 Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận Ninh Thuận Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen 2017
152 Khu cảng Bình An Hà Tiên Hà Tiên Công ty TNHH TMDV VT Đại lý Tàu biển Bình An 2017
151 Cảng LPG Việt Nam Tập đoàn Hyosung 2016
150 Trạm nghiền Xi măng Cát Lái Cát Lái Công ty TNHH Xi măng Holcim VN 2016
149 Cầu cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2016
148 Cảng PVGas Vũng Tàu Vũng Tàu Công ty chế biến khí Vũng Tàu (KVT) 2016
147 Tổ hợp Cảng hành khách và Dịch vụ hậu cần Hòa Bình Bãi Vòng Phú Quốc Công ty cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh 2016
146 Bến tàu khách tại Khu công viên mũi đèn đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula 2016
145 Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) 2016
144 Cầu cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2015
143 Trung tâm điện lực Duyên Hải (GS thi công nạo vét gói 8&12) Trà Vinh EVN / Power Generation Corporation 1 / Thermal Power Management Unit 3 2015
142 Cảng trung chuyển cung cấp than cho các Trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long Trà Vinh Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin 2015
141 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2015
140 Cảng biển Duyên Hải – Tỉnh Trà Vinh Trà Vinh EVN / TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 / BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3 2015
139 Cảng chuyên dùng hàng lỏng Tp.HCM Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước 2015
138 Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) 2015
137 Cảng Nhà máy giấy Lee - Man Việt Nam Hậu Giang Công ty TNHH giấy Lee - Man Việt Nam 2015
136 Cảng tổng hợp Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Cảng Tổng Hợp Cái Mép 2015
135 Mô hình SHIPMA để xác định điều kiên gió và dòng chảy cho tàu 160.000 DWT trên luồng Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu China Shipping (Vietnam) Company Limited 2015
134 Cảng tổng hợp Ông Kèo Đồng Nai Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận 2015
133 Cảng Tiên Sa (giai đoạn II) Đà Nẵng Công ty TNHH Cảng Đà Nẵng 2015
132 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2014
131 Cảng Container tại Pakistan - SAPT (South Asia Pakistan Terminals) Karachi - Pakistan SOUTH ASIA PAKISTAN TERMINALS LIMITED (HPH) 2014
130 Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long Trà Vinh Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam/Nippon Koei 2014
129 Cảng Posco Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu POSCO VIỆT NAM 2014
128 Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước Tp. HCM Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 2014
127 Dự án Cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2014
126 Cảng Lafarge Xi Măng Đồng Nai CÔNG TY TNHH LAFARGE XI MĂNG 2014
125 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) Hải Phòng Cục HHVN/Ban QLDA Hàng hải II 2014
124 Cầu cảng hiện hữu Khí – Điện – Đạm Cà Mau cho điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây Dựng Công Trình Nhà Máy Xử Lý Khí Cà Mau. Cà Mau Ban QLDA Nhà máy xử lý khí Cà Mau/Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) 2014
123 Cầu cảng Công ty TNHH CN FUI tại KCN Nam Tân Lập Long An Long An Công ty TNHH CN FUI 2014
122 Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn / JGC Corporation 2013
121 Tổ hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn 2013
120 Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa Đà Nẵng Bộ GTVT / Ban QLDA 85 2013
119 Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong Khánh Hòa CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN – VÂN PHONG 2013
118 Điều chỉnh Đê Bắc - Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Hà Tĩnh Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) 2013
117 Cảng Posco Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu POSCO VIỆT NAM 2013
116 Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước Tp. Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 2013
115 Cảng Quốc tế Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) 2013
114 Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải Trà Vinh BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3/ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) 2013
113 Cảng POSCO SS VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco SS Vina 2013
112 Cảng PVGAS Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS) 2013
111 Cảng Cái Mép và Thị Vải (ODA) Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III 2013
110 Cảng Container tại Campuchia - SITC (Sihanoukville International Terminals) Campuchia Sihanoukville International Terminals Limited / Hutchison Port Holdings 2013
109 Cảng Lạch Huyện Hải Phòng Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải II 2013
108 Cảng LDC Bà Rịa - Vũng Tàu LOUIS DREYFUS COMMODITIES VIETNAM LTD 2013
107 Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Hà Tĩnh Công ty THHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 2012
106 Cảng Khu Công nghiệp Dịch vụ Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần Dịch vụ Long Sơn 2012
105 Cảng biển Trung tâm Điện Lực Duyên Hải Trà vinh Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3 2012
104 Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân Bình Thuận Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2012
103 PVGAS Fast Track LNG Terminal FEED Bà Rịa - Vũng Tàu Tổng Công ty Khí Việt Nam / Posco Rngineering Co., Ltd 2012
102 Cảng Posco SS-VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco SS-VINA 2012
101 Cảng trạm nghiền xi măng Holcim tại Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam 2012
100 Cảng trạm nghiền xi măng Hệ Dưỡng Ninh Bình Công ty Cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng 2012
99 Cảng POSCO Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco - Việt Nam 2012
98 Cảng POSCO SS-VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH POSCO SS-VINA 2011
97 Thương cảng Gành Hào Bạc Liêu Ban QLDA Công trình Giao thông Tỉnh Bạc Liêu 2011
96 Cảng biển TTĐL Duyên Hải Trà Vinh Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban QLDA Nhiệt điện 3 2011
95 Cảng Đồng Nai, Giai đoạn 2 Đồng Nai Công ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai 2011
94 Cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Cty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông lâm sản và phân bón Bà Rịa (Baria Serece) 2011
93 Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong Khánh Hòa Công ty cổ phần Thanh Yến - Vân Phong 2011
92 Cảng Container Quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu Cty Liên Doanh Dịch Vụ Container Quốc Tế Cảng Sài Gòn-SSA (SSIT) 2011
91 Cảng trạm nghiền xi măng Holcim tại Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam 2011
90 Cảng Gò dầu B - Giai đoạn 1 Đồng Nai Cty CP Cảng Đồng Nai 2011
89 Cảng Gò dầu B - Giai đoạn 2 Đồng Nai Cty CP Cảng Đồng Nai 2011
88 Dự án Xây dựng Cơ sở hạng tầng Cảng Lạch Huyện Hải Phòng Cục Hàng hải Việt Nam / JICA Study Team 2011
87 Cảng Container Trung tâm Sài Gòn Tp.HCM Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) 2011
86 Cảng Tổng hợp & Container Cái Mép Hạ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu 2011
85 Cảng SITV Bà Rịa-Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế SGVN (Hutchison - SICC) 2010
84 Cảng nhà máy liên hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu SCG - Thailand/ Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn 2010
83 Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Ban QLDA Công trình liên hợp lọc hóa dầu
Nghi Sơn
2010
82 Cảng Cái Lân Quảng Ninh Cty Dịch vụ kho vận Cái Lân 2010
81 Cảng Tàu Du lịch tại Vân phong Khánh Hòa Khánh Hòa Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland) 2010
80 Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Hà Tĩnh Formosa Plastics - Đài Loan/ Cty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 2010
79 Cảng Đồng Nai-GĐ2 Đồng Nai Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 2010
78 Khu dịch vụ hậu cần Cảng Sài Gòn Tp. HCM Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Sài Gòn 2010
77 Cảng nhà máy thép Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Sài Gòn 2010
76 Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Tp. HCM Công ty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước 2010
75 Cảng Đại Ngãi Sóc Trăng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 2009
74 Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Formosa Plastics - Đài Loan/ Cty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 2009
73 Cảng Tổng hợp Việt Thuận Thành Đồng Nai Công ty TNHH Việt Thuận Thành 2009
72 Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Tp. HCM Cty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước 2009
71 Cầu cảng, Xưởng tổng hợp và móng máy Ba Son Tp. HCM BQLDA 9 - Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng 2009
70 Cảng Quốc tế Sao biển Bà Rịa - Vũng Tàu Cty CP Cảng QT Sao Biển 2009
69 Cảng Quốc tế Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (Maersk A/S - Vinalines - Cảng Sài Gòn) 2009
68 Cảng Gò Dầu B3 Đồng Nai Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 2009
67 Cảng Tổng hợp Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Cty Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình 2009
66 Cảng Kho lạnh LPG Long An VINABENNY 2009
65 Mở rộng Cảng hàng rời Interflour Bà Rịa - Vũng Tàu INTERFLOUR VIETNAM LTD. 2009
64 Cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong (Giai đoạn khởi động) Khánh Hòa Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam 2009
63 Cảng tổng hợp Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Long Son Petrochemical Complex Ltd. 2009
62 Cảng Quốc tế Cái Lân Quảng Ninh SSA Marine / Cty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân 2009
61 Khu liên hợp công nghiệp và cảng biển quốc tế IDI - Lấp vò Đồng Tháp Cty CP đầu tư và phát triển đa quốc gia 2009
60 Cảng biển trung tâm Điện Lực Duyên Hải Trà Vinh Tập đoàn điện lực Việt Nam/Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 2009
59 Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn 2009
58 Tổ hợp Hóa dầu miền nam Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu SCG - Thailand/ Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn 2009
57 Cảng Phước An, Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng Đồng Nai Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An 2009
56 Dự án cảng tổng hợp & container Cái Mép Hạ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu 2009
55 Nâng cấp cầu cảng Phú Mỹ tiếp nhận tàu 80,000DWT Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2009
54 Cảng container quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 2008-2011
53 Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Tp. HCM Cty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước 2008-2010
52 Cụm cảng container - Hóa dầu Đình Vũ Hải Phòng Cty CP Vận tải xăng dầu VIPCO 2008-2009
51 Cơ sở hạ tầng khu cảng tiềm năng tại KCN Hiệp Phước Tp. HCM Công ty TNHH Một thành viên công nghiệp phát triển Tân Thuận (Tân Thuận IPC) 2008
50 Cảng Tổng hợp Hậu Giang KCN Sông Hậu Hậu Giang Cty CP Thủy hải sản Minh Phú 2008
49 Cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadept Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần GEMADEPT 2008
48 Cảng tổng hợp Phước An và Đường vào cảng Đồng Nai Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình 2008
47 Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Formosa Plastics - Đài Loan/ Cty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 2008
46 Cảng Lạch Huyện Hải Phòng VINALINES 2008
45 Cảng container quốc tế Cái Lân Quảng Ninh SSA Marine/ SSA Marine / Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) 2008
44 Cảng Container Gemalink Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu CMA CGM/ Cty CP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link 2008
43 CẢNG SITV Bà Rịa - Vũng Tàu Hutchison Port Holdings/ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) 2007-2011
42 Cầu cảng Cty TNHH Công nghiệp FUJI Long An Cty TNHH Công nghiệp FUJI 2007-2011
41 Cảng Quốc tế Mỹ Xuân Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Phát triển Quốc tế Formosa 2007-2009
40 Cảng Container Cái Mép (giai đoạn 1) Bà Rịa - Vũng Tàu Gemadept 2007-2008
39 Cảng xăng dầu PETEC Cái Mép - Giai đoạn 1 Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC 2007
38 Cảng Tổng hợp Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn 2007
37 Cảng quốc tế Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Maersk A S/ Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) 2007
36 Cảng quốc tế SP-PSA Bà Rịa - Vũng Tàu PSA / Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA 2007
35 Cảng container quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 2007
34 Cụm cảng container - Hóa dầu Đình Vũ Hải Phòng Công ty cổ phần vận tải xăng dầu - VIPCO 2007
33 Cảng Đồng Nai Đồng Nai Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 2007
32 Cảng xăng dầu Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần dầu khí Vũng Tàu (Vũng Tàu PETRO) 2007
31 Cảng kho nổi xăng dầu ngoại quan VLCC Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu Việt Nam (PETROVIVA) 2007
30 Cảng xuất sản phẩm và nhập dầu thô Nhà máy lọc dầu số 3 Bà Rịa - Vũng Tàu Ban chuẩn bị đầu tư Nhà máy lọc dầu số 3 2007
29 Cảng trạm nghiền Xi măng Công Thanh Đồng Nai Công ty cổ phần Tấm lợp và Vật liệu xây dựng Đồng Nai (Donac) 2007
28 Cảng Sài Gòn - Thép Việt Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần Thép - Thép Việt 2007
27 Cảng Posco Bà Rịa - Vũng Tàu Posco Vietnam Co. Ltd, 2006-2009
26 Cầu cảng trạm nghiền XM Phúc Sơn tại Long An Long An Cty Xi măng Phúc Sơn 2006-2009
25 Cảng Quốc tế Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Maersk A S / Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) 2006
24 Cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn SSA Bà Rịa - Vũng Tàu SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 2006
23 Cảng Quốc tế Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu PSA / Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải SP-PSA 2006
22 Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí (Vũng tàu Shipyard) 2006
21 Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Ban quản lý dự án 85/Bộ GTVT 2006
20 Cảng container trung tâm Sài Gòn Tp. HCM DP World / Công ty Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) 2006
19 Cảng xuất hàng Cát Lái Bà Rịa - Vũng Tàu CTY Liên doanh xi măng HOLCIM VN 2006
18 Cảng Container Trung tâm Sài Gòn Tp. HCM DP World / Công ty Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) 2005-2007
17 Cảng Gò Dầu B Đồng Nai Cảng Đồng Nai 2005
16 Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Tp. HCM Công ty cổ phần Sài Gòn Hiệp Phước 2005
15 Cảng Container Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần - Đại lý liên hiệp vận chuyển GEMADEPT 2004
14 Cảng Tổng kho xăng dầu COMECO Tp. HCM Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu COMECO 2004
13 Cảng - nhà máy Xi măng Nhơn Trạch Đồng Nai Công ty liên doanh Lafarge Xi măng 2003-2006
12 Cảng Quốc tế Cái Mép Thị Vải (sử dụng vốn ODA Nhật Bản) Bà Rịa - Vũng Tàu Bô Giao Thông Vận Tải/ Ban quản lý dự án 85 2003
11 Cảng nhà máy thép Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Thép Miền Nam 2002-2006
10 Cảng Trạm tiếp nhận, Nghiền và Phân phối Xi măng Phía Nam Tp. HCM Công ty Xi măng Hà Tiên 1 2002-2006
9 Cảng Container và trạm nghiền phân phối xi măng Vĩnh Long Vĩnh Long Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên 2002-2005
8 Cảng khu công nghiệp Cát Lái Tp. HCM Công ty phát triển KCN Sài Gòn 2002-2005
7 Cảng Cát Lái Tp. HCM Công ty Tân Cảng Sài Gòn 2002-2005
6 Cảng Interflour Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Interflour Việt Nam 2002-2003
5 Cảng nhà máy Nghiền Xi măng Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty liên doanh Holcim Việt Nam 2002-2003
4 Cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Dịch vụ xuất khẩu Nông Lâm Sản và phân bón Bà Rịa 2001-2006
3 Cảng Bến Nghé Tp. HCM Cảng Bến Nghé 1996-2000
2 Cảng Tổng kho xăng dầu Cần Thơ Cần Thơ Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kong 1998
1 Cảng trạm phân phối Xi măng Hiệp Phước Tp. HCM Công ty Liên doanh Xi măng Nghi Sơn 1996
CÁC DỰ ÁN CẢNG KHÁCH
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
7 Bến Cảng khách Phú Quốc Kiên Giang Cục HHVN/Bộ GTVT (2014), Sở GTVT Tỉnh Kiên Giang (2015- 2018) 2014-2020
6 Khu phức hợp cảng Bãi Vòng Kiên Giang Công Ty Cổ phần Hòa Bình Hàm Ninh 2016 - 2020
5 Bến cảng khách quốc tế Tp.HCM Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sài Gòn Peninsula 2016-2018
4 Bến cảng khách Rạch Giá Kiên Giang Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Kiên Giang 2016-2017
3 Cảng khách Hà Tiên Kiên Giang Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Kiên Giang 2016-2017
2 Bến Cảng Chân Mây Thừa Thiên Huế Hãng tàu Royal Carribbean Cruise / Cảng Chân Mây 2014-2016
1 Bến cảng khách Bình An – Hà Tiên Kiên Giang Công ty TNHH TM DV VT Đại Lý Tàu Biển Bình An 2016-2018
CÁC DỰ ÁN THUỘC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
7 Nhà máy và sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn Tp. HCM Sài Gòn Shipyard 2006
6 Nhà máy Đóng tàu An Phú Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty Đóng tàu An Phú (Công ty Cổ phần và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân) 2005
5 Nhà máy Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn (Shipmarine) Tp. HCM Công ty Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn (Shipmarine) 2002-2004
4 Nhà máy đóng tàu công nghệ cao và sản xuất thiết bị tàu thủy Đồng Nai Vinashin 2002-2004
3 Đường Trượt hạ thủy tàu Vũng Tàu Công ty Vina Offshore 2001-2005
2 Nhà máy Đóng tàu 76 Tp. HCM Nhà máy Đóng tàu 76 2001-2003
1 Ụ Tàu và Đà Tàu Tp. HCM Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn 2001
QUẢN LÝ DỰ ÁN
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
18 Công trình Kè bảo vệ bờ sông thuộc Dự án Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula 2016
17 Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) 2015
16 Cảng POSCO SS VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng POSCO SS-VINA 2015
15 Cảng Posco Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng POSVIET 2015
14 Trung tâm Điện lực Duyên Hải (GS thi công nạo vét gói 8&12) Trà Vinh EVN / TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 / BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3 2015
13 Cảng Container tại Pakistan - SAPT (South Asia Pakistan Terminals)
Liên danh với Halcrow Pakistan (PVT) LTD
(Gói thầu: tư vấn giám sát thi công và quản lý dự án)
Karachi - Pakistan SOUTH ASIA PAKISTAN TERMINALS LIMITED (HPH)/ 2014
12 Tư vấn thẩm tra và giám sát thi công hạng mục san gạt mặt bằng và thi công đê bao lấn biển Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân Bình Thuận EVN / Tổng Công ty phát điện / Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân 2014
11 Đê chắn sóng phía Nam dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
(Tư vấn giám sát thi công)
Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III 2014
10 Cảng Quốc tế Cái Mép
(Tư vấn kiểm tra hồ sơ giai đoạn DNP)
Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) 2013
9 Cảng Posco Việt Nam
(Giám sát thi công nạo vét)
Bà Rịa - Vũng Tàu POSCO VIỆT NAM 2013
8 Cảng Lạch Huyện Hải Phòng Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải II 2013
7 Cảng biển Trung tâm Điện Lực Duyên Hải Trà vinh Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3 2012
6 Cảng Container Quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu Cty Liên Doanh Dịch Vụ Container Quốc Tế Cảng Sài Gòn-SSA (SSIT) 2011
5 Cảng container quốc tế Cái Lân Quảng Ninh Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân 2009
4 Nạo vét Luồng Soài Rạp Tp.HCM Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận 2009
3 Cảng container quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn _ SSA (SSIT) 2008-2011
2 Cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC) 2007
1 Cảng quốc tế Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) 2007
CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
17 Nghiên cứu khả năng xây cảng cho sản phẩm LPG/hóa chất tại vị trí Bàn Thạch trên sông Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Tập đoàn Hyosung 2017
16 Cảng Trung tâm điện lực Duyên hải 3 Trà Vinh EVN / TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 / BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3 / Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd/ CTy CP Tư Vấn Và Xây Dựng Phú Xuân 2015
15 Thiết lập tuyến luồng và hệ thống báo hiệu hàng hải tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu-Tắt Bài đến ngã sông Gò Gia Đồng Nai Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth) 2014
14 Tư vấn nghiên cứu xây dựng đề án phát triển hoạt động cụm cảng TCQT Cái Mép Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Sở Giao thông Vận tải / UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2013
13 Lập phương án bảo đảm An toàn hàng hải cho tàu trọng tải lớn hơn 80.000 DWT ra, vào các cảng trên sông Cái Mép – Thị Vải. Bà Rịa - Vũng Tàu Cảng Vụ Hàng hải Vũng Tàu 2013
12 Đề án phát triển dịch vụ Logistic trong lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam đến 2020 Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam 2013
11 Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác kêt cấu hạ tầng hàng hải. Việt Nam Cục Hàng hải Việt Nam 2013
10 Lập đề án quản lý khai thác hiệu quả nhóm cảng biển số 5 Tp.HCM-ĐN-BRVT Cục Hàng hải Việt Nam 2013
9 Vùng đón trả hoa tiêu tại BRVT Bà Rịa - Vũng Tàu Cảng Vụ hàng hải Vũng Tà 2013
8 Tư vấn lập Đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh BRVT giai đoạn 2011-2020 Bà Rịa - Vũng Tàu Sở Giao thông Vận tải / UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2013
7 Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III 2012
6 Nghiên cứu đánh giá tác động của Dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công đến Giao thông vận tải thủy ĐTĐL.2011-G/61 Sông Cái Mép, Sông Soài Rạp Hội Cảng - Đường thủy - Thềm Lục Địa Việt Nam 2012
5 Nghiên cứu ban đầu việc lựa chọn địa điểm cảng than ở khu vực sông Mê Kong Trà Vinh Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) / Sumitomo Corporation 2011
4 Nghiên cứu nạo vét thử nghiệm giai đoạn II - Luồng tàu qua Cửa sông Soài Rạp Tp. HCM Công ty TNHH một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) 2007
3 Luồng Cửa Tiểu - Sông Tiền Giang Tiền Giang Bộ GTVT/Ban QLDA Hàng hải III 2005
2 Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào Sông Hậu Trà Vinh Bộ GTVT/Ban Quản lý các Dự án Đường thủy 2004
1 Nghiên cứu phát triển hệ thống Cảng ở Miền Nam Việt Nam Miền Nam Cục Hàng Hải Việt Nam 2001-2002
CÁC DỰ ÁN LOGISTICS - ICD
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
6 QHCT 1/500, Lập BCNCKT và TKCS Cụm cảng trung chuyển – ICD mới Long Bình; Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Đức Khải 2016-2017
5 QHTT phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quỹ Đầu tư Phát triển Hà Tĩnh & Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Hà Tĩnh 2015-2016
4 QHCT 1/500 Trung tâm logistics Vũng Áng Hà Tĩnh Quỹ Đầu tư Phát triển Hà Tĩnh & Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Hà Tĩnh 2015-2016
3 Đề án phát triển dịch vụ logistics trong lĩnh vực GTVT Việt Nam Cục Hàng Hải Việt Nam (CHHVN)/Bộ Giao Thông Vận Tải (BGTVT) 2013
2 Đề án phát triển dịch vụ logistics tỉnh BRVT Bà Rịa Vũng Tàu Sở Giao thông Vận tải Tỉnh BRVT 2013
1 Khu Dịch vụ hậu cần cảng SGHP Hồ Chí Minh Công Ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 2011-2017
CÁC DỰ ÁN GIS VÀ VIỄN THÁM
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
2 Nghiên cứu biến động đường bờ cửa sông Định An Trà Vinh Ban Quản Lý các Dự án Đường Thủy 2005
1 Nghiên cứu biến động đường bờ sông Soài Rạp Tp. Hồ Chí Minh Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 2004
CÁC DỰ ÁN KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
Stt Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
110 Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải Trà Vinh Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 2013-2017
109 Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong Khánh Hòa Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong 2012-2017
108 Cảng Interflour Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Interflour Việt Nam 2017
107 Cảng Posco Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu POSCO Việt Nam 2017
106 Cảng Posco SS VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco SS Vina 2017
105 Cảng Posco Việt Nam và cảng Posco SS Vina Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần XD và TM Quê Hương 2017
104 Tổ hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH POSCO E & C 2017
103 Cảng container quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 2017
102 Cảng Đá Chồng Kiên Giang Sở GTVT Kiên Giang 2017
101 Cảng Tổng hợp Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép 2015-2017
100 Cảng Long Thuận Đồng Nai Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận 2017
99 Cảng Tổng Hợp Ông Kèo Đồng Nai Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận 2017
98 Khu phức hợp Vịnh Đầm Kiên Giang Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân 2017
97 Cảng PVGAS Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS) 2017
96 Myanmar International Terminals Thilawa (MITT) Myanmar China Habour Engineering Company (CHEC) 2017
95 Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân Bình Thuận Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nam Hải 2017
94 Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận Ninh Thuận Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen 2016-2017
93 Trung tâm logistic Cái Mép Hạ Bà Rịa-Vũng Tàu Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2016
92 Đầu tư xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD Long Bình Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Đức Khải 2016
91 Cảng tồng hợp Cái Mép Hạ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng tổng hợp Cái Mép 2016
90 Bến tàu khách quốc tế tại Khu công viên mũi đèn đỏ và Khu nhà ở đô thị tjao phương Phú Thuận, Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula 2016
89 Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Định An - Cần Thơ năm 2016 Cần Thơ Cục Hàng hải Việt Nam 2016
88 Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Nghi Sơn năm 2016 Thanh Hóa Cục Hàng hải Việt Nam 2016
87 Dự án phát triển cảng tiềm năng Kampot (Cambodia) Công ty TNHH TRY PHEAP GROUP 2016
86 Cảng trung chuyển cung cấp than cho các Trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long Trà Vinh Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin 2015
85 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2015
84 Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tại tỉnh Bình Thuận Bình Thuận Công ty TNHH XD Công Trình Cảng Trung Quốc-VPĐH Dự Án tại Bình Thuận 2015
83 Cảng Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam Hậu Giang Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam 2015
82 Cảng POSCO SS VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng POSCO SS-VINA 2015
81 Cảng tổng hợp Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Cảng Tổng Hợp Cái Mép 2015
80 Cảng Posco Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng POSVIET 2015
79 Cảng tổng hợp Ông Kèo Đồng Nai Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận 2015
78 Cảng PVGAS Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu 2015
77 KSĐH bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải năm 2015 Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng hải Việt Nam 2015
76 KSĐH bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hiệp Phước -Soài Rạp Tp. Hồ Chí Minh Cục Hàng hải Việt Nam 2015
75 Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Nghi Sơn Thanh Hóa Cục Hàng hải Việt Nam 2015
74 Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Đà Nẵng Đà Nẵng Cục Hàng hải Việt Nam 2015
73 Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Quy Nhơn Bình Định Cục Hàng hải Việt Nam 2015
72 Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng công trình nạo vét duy tu luồng Định An - Cần Thơ Cần Thơ Cục Hàng hải Việt Nam 2015
71 Tuyến luồng Cửa Gianh Quảng Bình Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam 2015
70 Kè bảo vệ bờ nhà máy Lee - Man Việt Nam Hậu Giang Công ty TNHH giấy Lee - Man Việt Nam 2015
69 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2014
68 Luồng Định An - Cần Thơ Trà Vinh Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth) 2014
67 Gói thầu 6A - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III 2014
66 Gói thầu 6B - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III 2014
65 Gói thầu số 9 - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III 2014
64 Gói thầu 10B - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III 2014
63 Gói thầu 11 - dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh Cục HHVN / Ban QLDA Hàng hải III 2014
62 Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long Trà Vinh Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam/Nippon Koei 2014
61 Thiết lập tuyến luồng và hệ thống báo hiệu hàng hải tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu-Tắt Bài đến ngã sông Gò Gia Đồng Nai Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth) 2014
60 Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) – Tiểu dự án thành phố mỹ tho - Hạng mục Kè sông Tiền Tiền Giang BQL DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐBSCL 2014
59 Xã hội hóa nạo vét tận thu tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia
(Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ đề xuất)
Đồng Nai Công ty CP Đầu tư Hải Hưng Thịnh 2014
58 Nạo vét duy tu luồng Quy Nhơn Bình Định Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth) 2013
57 Luồng Soai rạp - Hiệp Phước Tp. Hồ Chí Minh Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth) 2013
56 Luồng Vũng Tàu - Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth) 2013
55 Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo - Giai đoạn 1 Tiền Giang Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam / BQL các Dự án đường thủy Nội địa phía Nam 2013
54 Luồng Sông Dinh Bà Rịa - Vũng Tàu Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth) 2013
53 Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu Tp.HCM-BRVT Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth) 2013
52 Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn / JGC Corporation 2013
51 Cảng Container tại Campuchia - SITC (Sihanoukville International Terminals) Campuchia Sihanoukville International Terminals Limited / Hutchison Port Holdings 2013
50 Luồng Định An - Cần Thơ Trà Vinh Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth) 2013
49 Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa Đà Nẵng Bộ GTVT / Ban QLDA 85 2013
48 Cảng Posco Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco Việt Nam (Posco Việt Nam) 2013
47 Cảng LDC Bà Rịa - Vũng Tàu LOUIS DREYFUS COMMODITIES VIETNAM LTD 2013
46 Cảng PVGAS Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS) 2013
45 Vùng đón trả hoa tiêu tại BRVT Bà Rịa - Vũng Tàu Cảng Vụ hàng hải Vũng Tà 2013
44 Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III 2012
43 Cảng POSCO Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco - Việt Nam 2012
42 Cảng POSCO SS-VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH POSCO SS-VINA 2011
41 Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Hà Tĩnh Công ty THHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh / Samsung C&T Corporation 2011
40 Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong Khánh Hòa CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN – VÂN PHONG. 2011
39 Nghiên cứu ban đầu việc lựa chọn địa điểm cảng than ở khu vực sông Mê Kong Trà Vinh Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) / Sumitomo Corporation 2011
38 Luồng cho tàu biển trọng tải vào Sông Hậu -  Gói thầu số 1 Trà Vinh Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III 2011
37 Dự án Xây dựng đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Trung Tâm Điện lực Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình Quảng Bình PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC) 2011
36 Nạo vét giai đoạn II - Luồng Soài Rạp Tp.HCM Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Tân Thuận IPC) 2011
35 Cảng Container Trung tâm Sài Gòn Tp.HCM Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) 2011
34 Cảng Quốc tế Cái Mép Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu BAN QuẢN LÝ DỰ ÁN 85 2010
33 Cảng Cái Lân Quảng Ninh SSA Marine / Cty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân 2010
32 Cảng Tàu Du lịch tại Vân phong Khánh Hòa Khánh Hòa Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland) 2010
31 Cảng quốc tế SP-PSA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA 2010
30 Cầu cảng, Xưởng tổng hợp và móng máy Ba Son Tp. HCM BQLDA 9 - Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng 2009
29 Cảng Container Trung tâm Sài Gòn Tp. HCM Công ty TNHH Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (Dubaiworld - IPC) 2009
28 Luồng Soài Rạp Tp. HCM Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận 2009
27 Cảng tổng hợp Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Long Son Petrochemical Complex Ltd. 2009
26 Cảng biển trung tâm Điện Lực Duyên Hải Trà Vinh Tập đoàn điện lực Việt Nam/Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 2009
25 Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn 2009
24 Tổ hợp Hóa dầu miền nam Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn 2009
23 Cảng container quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 2008-2011
22 Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Tập đoàn Formosa Plastics 2008-
21 Nghiên cứu nạo vét giai đoạn 2 Luồng tàu sông Soài Rạp Tp. HCM Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận 2007-2008
20 Cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty phát triển quốc tế FORMOSA 2007
19 Cảng quốc tế SP-PSA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Quốc tế SP-PSA 2007
18 Cảng - kho nổi xăng dầu ngoại quan VLCC Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần dịch vụ xăng dầu Việt Nam PETROVIVA 2007-
17 KS ĐKTN QH chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu vực Vịnh Đầm (Phú Quốc) Kiên Giang Công ty TNHH ĐTXD thương mại Sài Gòn 2007
16 Cảng Đồng Nai Đồng Nai Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 2007
15 Cảng xuất sản phẩm và nhập dầu thô Nhà máy lọc dầu số 3 Bà Rịa - Vũng Tàu Ban chuẩn bị đầu tư Nhà máy lọc dầu số 3 2007
14 Cảng Sài Gòn - Thép Việt Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần Thép - Thép Việt 2007
13 Cảng xuất hàng Cát Lái Tp. HCM Công ty liên doanh xi măng Holcim VN 2006
12 Cảng xuất sản phẩm - Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi Tổng công ty dầu khí Việt Nam 2006
11 Cảng container quốc tế Sài Gòn - SSA Bà Rịa - Vũng Tàu SP-SSA International Terminal 2006
10 Nhà máy bột giấy Phương Nam Long An Công ty đầu tư phát triển GTVT - TRACODI 2006
9 Cảng container trung tâm Sài Gòn Tp. HCM DP World / Công ty Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) 2006
8 Cảng TH và Container Cái Mép Hạ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Đóng tàu & Dịch vụ dầu khí - VUNGTAU SHIPYARD 2006
7 Cảng quốc tế Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu APM Terminal International B.V. (APMT) 2006
6 Saigon Shipyard Tp. HCM Saigon Shipyard.,LTD 2006
5 Thủy đồ cửa sông Cái Mép và Vịnh Gành Rái Vũng Tàu Cục Hàng Hải Việt Nam 2005
4 Thủy đồ cửa sông Định An và Kênh Quan Chánh Bố Trà Vinh Ban Quản lý các Dự án Đường thủy 2005
3 Thủy đồ cửa sông Soài Rạp Tp. HCM Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận 2004
2 Địa hình toàn khu Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam 2003
1 Địa hình và Thủy đồ Cảng xuất sản phẩm - Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi Tổng Công ty dầu khí Việt Nam 2002
CÁC DỰ ÁN KHẢO SÁT - KIỂM ĐỊNH ĐỊA KỸ THUẬT - PDA
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
81 Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong Khánh Hòa Công ty Cổ phần Thanh Yến - Vân Phong 2012-2018
80 Tổ hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH POSCO E & C 2017
79 Cảng Hoa Sen Cà Ná Ninh Thuận Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 2016
78 Trung tâm Logistic Cái Mép Hạ Bà Rịa-Vũng Tàu Sở GTVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 2016
77 Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD Long Bình Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Đức Khải 2016
76 Cảng tổng hợp Cái Mép Bà Rịa-Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng tổng hợp Cái Mép 2016
75 Cảng trung chuyển cung cấp than cho các Trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long Trà Vinh Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty tư vấn quản lý dự án - Vinacomin 2015
74 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2015
73 Cảng Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam Hậu Giang Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam 2015
72 Cảng tổng hợp Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Cảng Tổng Hợp Cái Mép 2015
71 Cảng tổng hợp Ông Kèo Đồng Nai Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận 2015
70 Tuyến luồng Cửa Gianh Quảng Bình Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam 2015
69 Kè bảo vệ bờ nhà máy Lee&Man Việt Nam Hậu Giang Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam 2015
68 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2014
67 Thiết lập tuyến luồng và hệ thống báo hiệu hàng hải tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu-Tắt Bài đến ngã sông Gò Gia Đồng Nai Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS-Sounth) 2014
66 Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) – Tiểu dự án thành phố mỹ tho - Hạng mục Kè sông Tiền Tiền Giang BQL DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐBSCL 2014
65 Xã hội hóa nạo vét tận thu tuyến luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia
(Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ đề xuất)
Đồng Nai Công ty CP Đầu tư Hải Hưng Thịnh 2014
64 Tổ hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn 2013
63 Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo - Giai đoạn 1 Tiền Giang Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam / BQL các Dự án đường thủy Nội địa phía Nam 2013
62 Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn / JGC Corporation 2013
61 Cảng Container tại Campuchia - SITC (Sihanoukville International Terminals) Campuchia Sihanoukville International Terminals Limited / Hutchison Port Holdings 2013
60 Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa Đà Nẵng Bộ GTVT / Ban QLDA 85 2013
59 Cảng LDC Bà Rịa - Vũng Tàu LOUIS DREYFUS COMMODITIES VIETNAM LTD 2013
58 Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Tp.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Tuyến 1) Tp.HCM Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Tp.HCM 2012
57 Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III 2012
56 Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Hà Tĩnh Công ty THHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh / Samsung C&T Corporation 2011
55 Cảng biển TTĐL Duyên Hải Trà Vinh Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban QLDA Nhiệt điện 3 2011
54 Cầu tàu sông số 3 và 4 - cạnh bãi cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Cty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông lâm sản và phân bón Bà Rịa (Baria Serece) 2011
53 Cảng Tổng hợp Nam Vân Phong Khánh Hòa CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN – VÂN PHONG. 2011
52 Luồng cho tàu biển trọng tải vào Sông Hậu -  Gói thầu số 1 Trà Vinh Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III 2011
51 Dự án Xây dựng Cơ sở hạng tầng Cảng Lạch Huyện Hải Phòng Cục Hàng hải Việt Nam / JICA Study Team 2011
50 Dự án Xây dựng đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Trung Tâm Điện lực Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình Quảng Bình PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC) 2011
49 Cảng Tổng hợp & Container Cái Mép Hạ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu 2011
48 Cảng Cái Lân Quảng Ninh Công ty CP dịch vụ kho vận Cái lân 2010
47 Cảng Tàu Du lịch tại Vân phong Khánh Hòa Khánh Hòa Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland) 2010
46 Dự án cảng tổng hợp & container Cái Mép Hạ Tp.HCM Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu 2009
45 Cầu cảng, Xưởng tổng hợp và móng máy Ba Son Tp.HCM BQLDA 9 - Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng 2009
44 Cảng SITV Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC) 2009
43 Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Tp.HCM Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước 2009
42 Tổ hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu LONG SON PETROCHEMICALS CO., LTD 2009
41 Cảng tổng hợp Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Long Son Petrochemical Complex Ltd. 2009
40 Khu DV Hậu cần Cảng Sài Gòn Tp.HCM Cảng Sài Gòn 2009
39 Cảng biển trung tâm Điện Lực Duyên Hải Trà Vinh Tập đoàn điện lực Việt Nam/Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 2009
38 Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn 2009
37 Tổ hợp Hóa dầu miền nam Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn 2009
36 Cảng container Quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 2008-2011
35 Cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadept Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần GEMADEPT 2008
34 PVD Design & Monitoring: Cảng quốc tế SP-PSA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA 2008
33 Lắp đặt và quan trắc: Cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC) 2008
32 Thử cọc PDA: Cảng Posco Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco Vietnam 2008
31 Thử cọc PDA: Cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC) 2008
30 Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Hà Tĩnh Tập đoàn Formosa Plastics 2008
29 Xuyên tĩnh CPTu: Cảng SITV Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC) 2008
28 Lắp đặt và quan trắc chuyển vị ngang: Ụ khô tàu 10.000DWT Tp. HCM Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gòn 2008
27 Thử cọc PDA: Cảng quốc tế Sp-PSA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH quốc tế SP-PSA 2008
26 Cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty phát triển quốc tế Formosa 2007-2009
25 Đại lộ Đông Tây Sài Gòn Tp. HCM UBND TP. HCM / Sở GTVT 2007
24 KS ĐKTN Qh chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực Vịnh Đầm (Phú Quốc) Kiên Giang Công ty TNHH ĐTXD thuơng mại Sài Gòn 2007
23 Cảng Sài Gòn - Thép Việt Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần Thép - Thép Việt 2007
22 Nghiên cứu nạo vét giao đoạn 2 Luồng Soài Rạp Tp. HCM Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận 2007
21 Quan trắc: Cảng hàng rời Interflour Bà Rịa - Vũng Tàu Interfour Vietnam .,Ltd 2007
20 Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty đóng tàu và dịch vụ dầu khí - Vungtau Shipyard 2006
19 Cảng quốc tế Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu APM terminals International B.V. (APMT) 2006
18 Saigon Shipyard Tp. HCM Saigon Shipyard, Ltd. 2006
17 Cảng container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA Bà Rịa - Vũng Tàu SSA Holding International - Vietnam Inc. 2006
16 Cảng container trung tâm Sài Gòn Tp. HCM P&O PORTS LTD. 2006
15 Cảng quốc tế Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu PSA VIETNAM PTE LTD. 2006
14 Cảng tổng hợp Phú Mỹ Bả Rịa - Vũng Tàu Hutchinson Port Holdings (HPH) 2006
13 Nhà máy bột giấy Phương Nam Long An Công ty đầu tư và phát triển GTVT - Tracodi 2006
12 Xuyên tĩnh CPTu: Đại lộ Đông Tây Tp. HCM UBND TP. HCM / Sở GTVT 2006
11 Quan trắc lún: Cảng container Trung tâm Sài Gòn Tp. HCM Saigon Premier Container Terminal - SPCT 2006
10 Thử cọc PDA: Khí - Điện - Đạm Cà Mau Cà Mau Tổng công ty dầu khí Việt Nam 2006
9 Khảo sát toàn diện Địa tầng dưới đáy biển bằng thiết bị Stratabox Tp. HCM Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 2005
8 Địa chất luồng tàu Định An Trà Vinh Ban Quản lý Các Dự án Đường thủy 2005
7 Địa chất Cảng Container Trung tâm Sài Gòn Tp. HCM Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (Liên doanh giữa IPC Tân Thuận và P&O Port) 2005
6 Thử cọc PDA: Cảng Gò Dầu B Đồng Nai Cảng Đồng Nai 2005
5 Thử PDA nền cọc Cảng xuất sản phẩm - Nhà máy lọc dầu Dung Quấttd> Quảng Ngãi Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam 2005
4 Địa chất Cảng Container Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần - Đại lý liên hiệp vận chuyển GEMADEPT 2004
3 Địa Chất Đê chắn sóng - Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam 2002
2 Thử PDA nền cọc Cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân bón Bà Rịa 2001-2006
1 Tổ hợp Khí - Điện - Đạm Cà Mau Cà mau Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam 2001-2004
CÁC DỰ ÁN KHẢO SÁT THỦY HẢI VĂN
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
28 Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải Trà Vinh Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 2013-2017
27 Khu phức hợp Vịnh Đầm Kiên Giang Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân 2017
26 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2015
25 Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa TOYO Construction Co., Ltd. 2015
24 Tuyến luồng Cửa Gianh Quảng Bình Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam 2015
23 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2014
22 Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long Trà Vinh Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam/Nippon Koei 2014
21 Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa Đà Nẵng Bộ GTVT / Ban QLDA 85 2013
20 Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn / JGC Corporation 2013
19 Cảng Container tại Campuchia - SITC (Sihanoukville International Terminals) Campuchia Sihanoukville International Terminals Limited / Hutchison Port Holdings 2013
18 Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III 2012
17 Nghiên cứu đánh giá tác động của Dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công đến Giao thông vận tải thủy ĐTĐL.2011-G/61 Sông Cái Mép, Sông Soài Rạp Hội Cảng - Đường thủy - Thềm Lục Địa Việt Nam 2012
16 Nghiên cứu ban đầu việc lựa chọn địa điểm cảng than ở khu vực sông Mê Kong Trà Vinh Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) / Sumitomo Corporation 2011
15 Dự án Xây dựng Cơ sở hạng tầng Cảng Lạch Huyện Hải Phòng Cục Hàng hải Việt Nam / JICA Study Team 2011
14 Dự án Xây dựng đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Trung Tâm Điện lực Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình Quảng Bình PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC) 2011
13 Cảng Tổng hợp & Container Cái Mép Hạ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu 2011
12 Cảng Cái Lân Quảng Ninh Công ty CP dịch vụ kho vận Cái lân 2010
11 Cảng Tàu Du lịch tại Vân phong Khánh Hòa Khánh Hòa Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland) 2010
10 Dự án cảng tổng hợp & container Cái Mép Hạ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu 2009
9 Cảng Quốc tế SP-PSA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA 2009
8 Cảng tổng hợp Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Long Son Petrochemical Complex Ltd. 2009
7 Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Tập đoàn Formosa Plastics 2008
6 Cảng xuất sản phảm và nhập dầu thô - Nhà máy lọc dầu số 3 Bà Rịa - Vũng Tàu Ban chuẩn bị đầu tư Nhà máy lọc dầu số 3 2007
5 KS Thủy văn QH chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực Vịnh Đầm (Phú Quốc) Kiên Giang Công tu TNHH ĐTXD thương mại Sài Gòn 2007
4 Khảo sát Thủy văn sông Soài Rạp Tp. Hồ Chí Minh Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 2004
3 Khu vực Cái Mép - Thị Vải, vịnh Rành Rái Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng Hải Việt Nam 2003
2 Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Tổng Công ty Dầu Khí Việt Nam 2003
1 Cảng Tổng hợp Cái Mép - Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Dự án được thực hiện theo Hiệp định cụ thể giữa hai Chính phủ Bỉ và Việt Nam 2001
CÁC DỰ ÁN KIỂM ĐỊNH
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
25 Cảng Interflour Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Interflour Việt Nam 2017
24 Cầu cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty liên doanh Baria Serece 2017
23 Myanmar International Terminals Thilawa (MITT) Myanmar China Habour Engineering Company (CHEC) 2017
22 Cầu cảng Phú Mỹ Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty liên doanh Baria Serece 2016
21 Trạm nghiền Thị Vải Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Xi măng Holcim 2016
20 Cảng Quốc tế Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép 2016
19 Kiểm định định kết cấu hạ tầng cầu Cảng chuyên dùng hàng lỏng Tp.HCM Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước 2015
18 Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) 2015
17 Cầu Cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2015
16 Cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2014
15 Cảng Lafarge Xi Măng Đồng Nai CÔNG TY TNHH LAFARGE XI MĂNG 2014
14 Cảng Posco Việt Nam
(Kiểm định cầu cảng)
Bà Rịa - Vũng Tàu POSCO VIỆT NAM 2014
13 Cầu cảng hiện hữu Khí – Điện – Đạm Cà Mau cho điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây Dựng Công Trình Nhà Máy Xử Lý Khí Cà Mau.
(Tư vấn lựa chọn địa điểm và đánh giá cải hoán kết cấu cầu cảng)
Cà Mau Ban QLDA Nhà máy xử lý khí Cà Mau/Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) 2014
12 Cầu cảng Công ty TNHH CN FUI tại KCN Nam Tân Lập Long An
(Lập báo cáo kiểm định)
Long An Công ty TNHH CN FUI 2014
11 Tiếp nhận tàu trên 80.000DWT đến 132.000DWT vào, rời cảng trên sông Cái Mép Thị Vải có sử dụng các biện pháp an toàn Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng hải Việt Nam 2012
10 Cầu cảng 50.000 DWT tại Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam 2011
9 Nâng cấp bến cho tàu 60.000DWT-80.000 DWT Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) 2010
8 Nâng cấp cầu cảng Phú Mỹ tiếp nhận tàu 80.000DWT Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2009-2010
7 Cảng Gò Dầu B3 Đồng Nai Công ty Cổ phần Đồng Nai 2009
6 Kiểm định định kỳ cầu cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2008
5 Cầu A - Cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2007
4 Sự cố va sà lan Cầu cảng Cát Lái Tp. HCM Công ty Liên doanh Holcim Việt Nam 2006
3 Kiểm định và thiết kế nâng cấp Cảng xuất hàng Cát lái Tp. HCM Công ty Liên doanh Holcim Việt Nam 2006
2 Cầu B - Cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2005
1 Cảng Phú Mỹ - Cầu A Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2005
KIỂM ĐỊNH, LẬP PABĐATHH CHO TÀU LỚN HƠN CÔNG BỐ
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
8 Bến cảng Bà Rịa Serece Bà Rịa - Vũng Tàu CTCP Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa (Baria Serece) 2017-2018
7 Bến cảng SP-PSA Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Cảng Quốc Tế SP-PSA (Liên doanh giữa PSA Singapore - Vinalines - Cảng Sài Gòn) 2016-2017
6 Bến cảng CMIT Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép. (Liên doanh giữa APM Terminals, Vinalines và Cảng Sài Gòn ) 2016-2017
5 Bến cảng SITV Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) 2015-2017
4 Bến cảng Trạm nghiền XM Thị Vải (Insee) Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) (tiền thân là Công Ty Holcim Việt Nam) 2011 & 2017
3 Bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA Thị Vải) Bà Rịa - Vũng Tàu Bộ Giao Thông Vận Tải (BGTVT) / Nhóm Nghiên cứu JICA 2005-2011
2 Bến cảng Interflour Bà Rịa - Vũng Tàu Công Ty TNHH Interflour Việt Nam 2017-2018
1 Bến cảng xăng dầu Phước Khánh Đồng Nai Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) 2017-2018
LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
25 Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải Trà Vinh Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 2013-2017
24 Cảng Tổng hợp Cái Mép Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép 2015-2017
23 Cảng Tổng Hợp Ông Kèo Đồng Nai Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận 2017
22 Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận Ninh Thuận Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen 2016-2017
21 Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Kiên Giang Cục Hàng hải Việt Nam 2015
20 Nâng cấp mở rộng dự án Cảng Tiên Sa Đà Nẵng Bộ GTVT / Ban QLDA 85 2013
19 Cảng LDC Bà Rịa - Vũng Tàu LOUIS DREYFUS COMMODITIES VIETNAM LTD 2013
18 Nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng tàu biển Cái Mép - Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải III 2012
17 Cảng POSCO SS-VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH POSCO SS-VINA 2011
16 Dự án Liên Hợp LHD Nghi Sơn Thanh Hóa Tập đoàn Dầu khi Việt Nam/ Ban QLDA Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn 2011
15 Cảng nhà máy liên hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Haskoning Việt Nam 2010
14 Cảng Tàu Du lịch tại Vân Phong Khánh Hòa Khánh Hòa Cty Đầu tư thương mại Đất May Mắn (Luckyland) 2010
13 Cảng container quốc tế Cái Lân Quảng Ninh Công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân 2009
12 Cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2009
11 Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Tp.HCM Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 2008
10 Cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty phát triển quốc tế Formosa 2008
9 Cảng container Cái Mép Gemadept Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link 2007
8 Nghiên cứu nạo vét giai đoạn 2 Luồng Soài Rạp Tp. HCM Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận 2007
7 Cảng container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 2007
6 Cảng Sài Gòn - Thép Việt Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần Thép - Thép Việt 2007
5 Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) Tp. HCM Công ty Cảng container trung tam Sài Gòn 2007
4 Cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Hutchison - SICC) 2007
3 Cảng quốc tế SP-PSA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH cảng quốc tế SP-PSA 2007
2 Cảng khu công nghiệp Cát Lái Tp. HCM Công ty phát triển công nghiệp Sài Gòn 2007
1 Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) 2007
CÁC DỰ ÁN KHÁC
STT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư / Khách hàng Thời gian
49 Cảng Interflour Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Interflour Việt Nam 2017
48 Cảng Posco Việt Nam Bà Rịa - Vũng Tàu POSCO Việt Nam 2017
47 Cảng Posco SS VINA Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco SS Vina 2017
46 Cảng Posco Việt Nam và cảng Posco SS Vina Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Cổ phần XD và TM Quê Hương 2017
45 Tổ hợp hóa dầu Long Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH POSCO E & C 2017
44 Cảng container quốc tế SP-SSA Bà Rịa - Vũng Tàu SSA Marine / Công ty liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) 2017
43 Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Nhà Bè, Tp.HCM Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước 2017
42 Cảng Tổng Hợp Ông Kèo Đồng Nai Công ty Cổ phần đầu tư Long Thuận 2017
41 Khu phức hợp Vịnh Đầm Kiên Giang Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân 2017
40 Cầu cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Liên doanh Baria Serece 2017
39 Tư vấn trong thời gian bảo hành xây dựng DNP cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Liên doanh Baria Serece 2017
38 Nghiên cứu mở rộng về phía hạ lưu cảng Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Liên doanh Baria Serece 2017
37 Cảng PVGAS Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu / Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS) 2017
36 Myanmar International Terminals Thilawa (MITT) Myanmar China Habour Engineering Company (CHEC) 2017
35 Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân Bình Thuận Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nam Hải 2017
34 Cảng SITV Bà Rịa - Vũng Tàu Hutchison Port Holdings/ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) 2017
33 Nghiên cứu khả năng xây cảng cho sản phẩm LPG/hóa chất tại vị trí Bàn Thạch trên sông Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Tập đoàn Hyosung 2017
32 Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận Ninh Thuận Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen 2017
31 Dự án đầu tư xây dựng bãi chứa hàng hậu khu cảng Vũng Áng thuộc Dự án đầu tư xây dựng bãi chứa hàng hậu khu cảng Vũng Áng Hà Tĩnh CTCP Cảng Vũng Áng Việt Lào 2015
30 Tuyến luồng Cửa Gianh Quảng Bình Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam 2015
29 Kè bảo vệ bờ nhà máy Lee&Man Việt Nam Hậu Giang Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam 2015
28 Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho - Hạng mục Kè sông Tiền Tiền Giang BQL DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐBSCL 2014
27 Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước
(điều chỉnh TMDT và phân kỳ đầu tư)
Tp. Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 2013
26 Posco Việt Nam
(Khảo sát địa hình khu nước trước bến, tính toán khối lượng thi công nạo vét)
Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Posco Việt Nam (Posco Việt Nam) 2013
25 Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3
(Tư vấn nghiên cứu Thủy hải văn)
Trà Vinh Tập Đoàn Điện lực Việt Nam / Southwest Electric Power Design Institute (SWEPDI) 2013
24 Kè bảo vệ TTĐL từ đê ngăn mặn ra biển thuộc Hạng mục san gặt mặt bằng - Dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải
(Thẩm tra TKCS)
Trà Vinh BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN 3/ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) 2013
23 Thiết kế kỹ thuật, lập dự toán lưới chắn bùn phục vụ thi công nạo vét lần đầu các công trình biển - Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa Ban điều hành chung Dự án nạo vét cảng Nghi Sơn 2013
22 Tư vấn giám sát thi công, xây dựng, lắp đặt thiết bị, thẩm tra và phê duyệt TKBVTC, hỗ trợ quản lý dự án Cảng biển TTĐL Duyên Hải Trà vinh Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3 2012
21 Đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020 Bà Rịa - Vũng Tàu Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu 2012
20 Cầu tàu sông số 3 và 4 - cạnh bãi cảng Phú Mỹ ( Lập dự án đầu tư, thiết kế BVTC, xin giấp phép công bố cảng) Bà Rịa - Vũng Tàu Baria Serece 2011
19 Khảo sát, đánh giá hiện trạng, kiểm định và thiết kế chi tiết để sửa chữa cầu cảng 50.000 DWT Cảng trạm nghiền xi măng Holcim tại Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam 2011
18 Gói thầu số 2 - Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng công trình cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng - Hợp phần A - Giai đoạn khởi động. Hải Phòng Cục Hàng hải Việt Nam / Ban QLDA Hàng hải II 2011
17 Nghiên cứu khả năng chạy tàu ban đêm vào cảng SPCT Tp.HCM DP World / Công ty Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT) 2011
16 Kè bờ sông Maspero Sóc Trăng BQL DAXD tỉnh Sóc Trăng 2010
15 Thẩm tra cầu tàu hàng rời_Cảng Tân Thuận 2 Tp.HCM Cảng vụ Sài Gòn 2010
14 Thẩm tra lập dự án ĐTXDCTcảng nhập than thuộc dự án ĐTXDCT cơ sở hạ tầng trung tâm điện lực Quảng Trạch Quảng Bình Ban QLDA điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch 2010
13 Thẩm tra kết quả nghiên cứu khả năng tàu 80.000DWT vào cảng SP-PSA Bà Rịa - Vũng Tàu SP-PSA International Port Ltd., Co. 2009
12 Công bố Cảng quốc tế SP-PSA Bà Rịa - Vũng Tàu SP-PSA International Port Ltd., Co. 2009
11 TVGS thi công XD, tôn tạo bãi & Xd kè trên cạn bảo vệ cảng - DA đầu tư Xd Cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong (giai đoạn khởi động) Khánh Hòa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES) 2008
10 Xin giấy phép xây dựng và công bố cảng: Kho bãi tổng hợp phục vụ cụm cảng KCN Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn 2006-2009
9 Kè bảo vệ bờ: Cảng NM Thép Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty thép Miền Nam 2006
8 Kiểm tra, thẩm tra và hoàn thành các thủ tục xin giấy phép công trình: Cảng container trung tâm Sài Gòn Tp. HCM P&O PORTS Ltd. 2006
7 Kho bãi tổng hợp phục vụ cụm cảng KCM Phú Mỹ Bà Rịa - Vũng Tàu Cảng Sài Gòn 2006
6 Đánh giá mức độ thiệt hại và thiết kế sửa chữa cầu A do sự cố va tàu FU QiANG Vũng Tàu Công ty dịch vụ xuất nhập khẩu Nông Lâm Sản và Phân bón Bà Rịa 2005
5 Đánh giá mức độ thiệt hại và thiết kế sửa chữa cầu B do sự cố va tàu Trường Thịnh Vũng Tàu Công ty dịch vụ xuất nhập khẩu Nông Lâm Sản và Phân bón Bà Rịa 2005
4 Kè bảo vệ bờ khu Công Nghiệp Đông Xuyên Vũng Tàu Ban Quản lý khu công nghiệp Đông Xuyên 2004-2006
3 Kè bảo vệ bờ hai tuyến đường thủy phía nam Đồng bằng sông Cửu Long Ban Quản lý các Dự án Đường thủy 2004-2005
2 Khu neo đậu tránh bão vùng biển Côn Đảo Côn Đảo Ban Quản lý Dự án Huyện Côn Đảo 2003
1 Luồng và Cảng cá Sa Huỳnh Quảng Ngãi Ban QLDA ĐT XD Thủy sản Quãng Ngãi 2001

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved