Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Các Hoạt động FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Hoạt động

Thông báo về việc Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp
Số 475/BGTVT-CQLXD ngày 15/01/2018 của Bộ GTVT

Ngày 15/01/2018 Bộ GTVT có VB số 475/BGTVT-CQLXD về việc “Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp”. Như vậy, sau 05 năm, kế từ năm 2012 khi Bộ GTVT thực hiện việc xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, TVGS và kiểm định thì Portcoast luôn xếp hạng 1 trong lĩnh vực Đường thuỷ nội địa - Hàng hải.

Nội dung  

Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2016
Số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16/05/2017 của Bộ GTVT

Ngày 16/05/2017, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định 1386/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2016, là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư cân nhắc lựa chọn tổ chức Tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Đồng thời khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng (bao gồm Tổ chức Tư vấn thiết kế và Tổ chức Tư vấn giám sát) của Bộ GTVT tại Quyết định này.
Quyết định công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2016 theo từng lĩnh vực: Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy – hàng hải, Đường hàng không và được nhóm lại thành Nhóm 10 tư vấn cao điểm nhất TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. 
Theo Quyết định công bố 1386/QĐ-BGTVT nêu trên:
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ nội địa  - Hàng hải
 
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ nội địa - Hàng hải
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Kiểm định là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ nội địa - Hàng hải

Portcoast được xếp hạng nhất 5 năm liền (2012, 2013, 2014, 2015 và 2016) kể từ khi Bộ GTVT bắt đầu xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT.

Những hoạt động cuối năm Mậu Tuất của Portcoast

Portcoast - 01/2019

Buổi hội thảo về "Đất không bão hòa"

Portcoast - 19/01/2019

Tiệc tất niên của Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Bách khoa Tp HCM - 18/01/2019

Buổi trainning về ứng dụng công nghệ LIDAR vào BIM & Khảo sát địa hình.

Portcoast - 26-27/12/2018

Buổi seminar đặc biệt về Marketing do đích thân Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc công ty PORTCOAST chủ trì

Portcoast - 22/12/2018

Ngày nhà giáo Việt Nam 2018

Portcoast - 20/11/2018

Cuộc họp với DHI về phần mềm MIKE 2019

Portcoast & DHI - 20/09/2018

Đào tạo nội bộ Plaxis

Portcoast - 15/09/2018

Thảo luận với Gantrex về công nghệ ray cần trục

Portcoast - 06/09/2018

Họp thảo luận chương trình dự án SITV

Portcoast - 06/09/2018

Họp dự án Pakistan Deep Water Container tại văn phòng Portcoast

Portcoast - 04/09/2018

Họp dự án LSP tại Hà Nội

Portcoast - MOIT - 31/08/2018

Họp dự án với đối tác Bà Rịa Serece

Portcoast - Ba Ria Serece Port - 27/08/2018

Họp mặt truyền thống Ngành Cảng - Đường Thủy - Công Trình Biển năm 2018

Portcoast - Trường Đại học Bách khoa TpHCM - 25/08/2018

Họp dự án SVDN tại cảng Vietsopetro

Portcoast - Vietsopetro - 24/08/2018

Hội nghị khoa học tại Portcoast 2017: Áp dụng khoa học công nghệ và tiêu chuẩn mới trong khảo sát, thiết kế và khai thác công trình Cảng Biển
Portcoast - Trường Đại học xây dựng Hà Nội - Trường Đại học Bách khoa TpHCM
Báo Giao thông Vận tải online ngày 26/12/2017

Nhiều đề tài khoa học sẽ được ứng dụng trong thiết kế cảng biển...

Ngày 25/12, hội thảo “Áp dụng khoa học công nghệ và tiêu chuẩn mới trong khảo sát, thiết kế và khai thác công trình Cảng Biển” được tổ chức tại tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Công ty Portcoast)... 

Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2015
Số 1352/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2016 của Bộ GTVT

Ngày 29/04/2016, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định 1352/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2015, là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư cân nhắc lựa chọn tổ chức Tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Đồng thời khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng (bao gồm Tổ chức Tư vấn thiết kế và Tổ chức Tư vấn giám sát) của Bộ GTVT tại Quyết định này.
Quyết định công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2015 theo từng lĩnh vực: Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy – hàng hải, Đường hàng không và được nhóm lại thành Nhóm 10 tư vấn cao điểm nhất TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. 
Theo Quyết định công bố 1352/QĐ-BGTVT nêu trên:
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ nội địa  - Hàng hải
 
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ nội địa - Hàng hải
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Kiểm định là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ nội địa - Hàng hải

Portcoast được xếp hạng nhất 4 năm liền (2012, 2013, 2014 và 2015) kể từ khi Bộ GTVT bắt đầu xếp hạng năng lực các  tổ chức tư vấn ngành GTVT.

Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải năm 2014
Số 1441/QĐ-BGTVT ngày 23/04/2015 của Bộ GTVT

Ngày 23/04/2015, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định 1441/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2014, là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư cân nhắc lựa chọn tổ chức Tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Đồng thời khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng (bao gồm Tổ chức Tư vấn thiết kế và Tổ chức Tư vấn giám sát) của Bộ GTVT tại Quyết định này.
Quyết định công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2014 theo từng lĩnh vực: Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy – hàng hải, Đường hàng không và được nhóm lại thành Nhóm 10 tư vấn cao điểm nhất TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. 
Theo Quyết định công bố 1441/QĐ-BGTVT nêu trên:
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ nội địa  - Hàng hải
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ nội địa - Hàng hải

Portcoast được xếp hạng nhất 3 năm liền (2012, 2013 và 2014) kể từ khi Bộ GTVT bắt đầu xếp hạng năng lực các  tổ chức tư vấn ngành GTVT

Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2013
Số 1560/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2014 của Bộ GTVT

Ngày 25/04/2014, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định 1560/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2013, là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư cân nhắc lựa chọn tổ chức Tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Đồng thời khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng (bao gồm Tổ chức Tư vấn thiết kế và Tổ chức Tư vấn giám sát) của Bộ GTVT tại Quyết định này.
Quyết định công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2013 theo từng lĩnh vực: Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy – hàng hải, Đường hàng không và được nhóm lại thành Nhóm 10 tư vấn cao điểm nhất TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. 
Theo Quyết định công bố 1560/QĐ-BGTVT nêu trên:
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ - Cảng
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ - Cảng

Portcoast được xếp hạng nhất 2 năm liền (2012 và 2013)  kể từ khi Bộ GTVT bắt đầu xếp hạng năng lực các  tổ chức tư vấn ngành GTVT.

Quyết định về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2012
Số 823/QĐ-BGTVT ngày 02/4/2013 của Bộ GTVT

Ngày 02/04/2013, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định 823/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn Ngành Giao thông Vận tải năm 2012, là cơ sở để các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư cân nhắc lựa chọn tổ chức Tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; Đồng thời khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng (bao gồm Tổ chức Tư vấn thiết kế và Tổ chức Tư vấn giám sát) của Bộ GTVT tại Quyết định này.
Quyết định công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2012 theo từng lĩnh vực: Đường bộ, Đường sắt, Đường thủy – hàng hải, Đường hàng không và được nhóm lại thành Nhóm 10 tư vấn cao điểm nhất TOP 10, TOP 20, TOP 50, TOP 100 và nhóm còn lại, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. 
Theo Quyết định công bố 823/QĐ-BGTVT nêu trên:
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ - Cảng
- Xếp hạng 1 đối với Tổ chức Tư vấn Giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) cho lĩnh vực Đường thuỷ - Cảng

Thư cảm ơn (Lễ kỹ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải)
BGTVT, ngày 28/08/2015

Giải bóng đá Kỷ niệm 10 năm thành lập Portcoast
Theo Portcoast, 01/2015

Một số hình ảnh tại Giải bóng đá Kỷ niệm 10 năm thành lập Portcoast (2004 - 2014)
Theo Portcoast, 12/2014

Portcoast: Chặng đường 10 năm trưởng thành và phát triển (23/12/2014 - 12/12/2014)
Theo Hàng Hải Việt Nam, Số 11/2014

 

Một số hình ảnh Lễ Kỹ niệm 9 năm thành lập PORTCOAST, ngày 23/12/2013

 

Quyết định về việc công nhận danh sách thành viên chính thức Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Giao thông vận tải
Số 2137/QĐ-BGTVT, ngày 22/07/2013

Hội thảo về nghiên cứu mô phỏng chạy tàu và tính toán lực neo
Portcoast, 03/2013

PORTCOAST làm việc với Đoàn Nghiên cứu JICA của dự án Phát triển CSHT Campuchia
Portcoast, 02/2013

Lễ tổng kết, Liên hoan cuối năm của Portcoast - Chào xuân mới Quý Tỵ
Portcoast, 02/2013

Đoàn Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thăm và chúc tết Portcoast

Sáng ngày 30/01/2013, Đoàn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Văn Niên dẫn đầu, cùng lãnh đạo các Sở Ban Ngành của tỉnh đã đến thăm và chúc tết CBCNV Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển. ...

Tin hoạt động Hội Cầu Đường Cảng Tp. HCM

Lễ kết nạp Đảng viên mới
Portcoast, 03/2012

Portcoast tổ chức Tập huấn công tác giám sát địa chất
Portcoast, 03/2012

Lãnh đạo Công ty thăm các Kỹ sư và Nhân viên trên công trường khảo sát thuộc Dự án Khu liên hiệp gang thép Formosa Hà Tĩnh nhân dịp đầu năm 2012

Portcoast hỗ trợ 6000 suất bồi dưỡng trực đêm cho Nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng I, 01/2012

Chi đoàn Portcoast nhận giấy khen của Ban thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Portcoast tổ chức chuyên đề “Áp dụng cỏ Vetiver vào việc bảo vệ Bờ sông – Kênh”
Portcoast, 5/1/2012

Một số hình ảnh Lễ ký kết Hợp đồng Dự án nghiên cứu tổng thể, toàn diện tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải, ngày 30/12/2011

Một số hình ảnh Lễ Kỹ niệm 7 năm thành lập PORTCOAST, ngày 24/12/2011

Thư cảm ơn của Tổ dân phố Lục Độ, UBND Thị trấn Cát Hải
Portcoast, 12/2011

V/v tổ chức triển lãm 20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 1633/SGTVT- KHTC, ngày 15/1 1/2011

Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực quản lý và khai thác cảng biển tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 2500/CHHVN-VT&DVHH , ngày 27/10 /2011

Bảng xếp hạng V1000 năm 2011 chính thức được công bố

Ngày 18/10/2011, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo VietNamNet và Tạp chí Thuế – Tổng Cục Thuế chính thức công bố bảng xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam năm 2011-V1000 . ...

Portcoast phối hợp tổ chức Hội nghị Nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cảng biển quốc tế tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2011

Ngày 29 tháng 9 năm 2011, tại thành phố Vũng Tàu, Cục Hàng hải Việt Nam và Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà rịa – Vũng tàu, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) đã tổ chức thành công Hội nghị Nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cảng biển quốc tế tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu . Cục trưởng Cục HHVN Nguyễn Ngọc Huệ chủ trì hội nghị . ...

Tổng Giám đốc Portcoast tham dự cuộc họp thường niên của Bộ GTVT tại Nhật Bản
Portcoast , 09/2011

Trong các ngày từ 19/9/2011 – 21/9/2011, Đoàn Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc họp thường niên. ...

Bộ trưởng Bộ GTVT làm việc với UBND Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 23/9/2011, tại Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu. ...

Portcoast - Chung một mái nhà

Để kỷ niệm 66 năm Quốc khánh 2/9 và nhằm tạo sân chơi vui vẻ lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho Đoàn viên thanh niên và Cán bộ công nhân viên, 7.30 sáng ngày 27/08/2011 tại sân bóng đá Thăng Long đã diễn ra giải bóng đá mini Portcoast Cup lần thứ nhất với tên gọi “Portcoast – Chung một mái nhà” do Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức ...

Thư cảm ơn của Bộ môn Cảng - Công Trình Biển, trường Đại Học Bách Khoa Tp. HCM, ngày 27/07/2011

Ngày truyền thống ngành Cảng – Đường thủy - Công trình biển

Tối ngày 25/07/2011, tại hội trường căn tin C6 trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đã tưng bừng diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Truyền Thống Ngành Cảng – Đường Thủy – Công Trình Biển lần thứ 14 do Bộ môn Cảng – Công Trình Biển tổ chức và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ Thuật Biển (PORTCOAST). ...

V1000: Tôn vinh đẳng cấp và sự cống hiến của doanh nghiệp

Cuối năm 2010, Công ty Vietnam Report – đã triển khai xây dựng hoàn tất Bảng Xếp hạng V1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) là doanh nghiệp tư vấn duy nhất trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành GTVT có mặt trong V1000 . ...
 

Đại hôi Cổ đông thường niên 2010 (23/04/2011)

Rộn ràng Mũi Né (04/2011)

Nhân chuyến đi thị sát dự án Kênh Chợ Gạo ngày 02/03/2011, anh Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm có gợi ý về dịp 10/3 Giỗ Tổ Hùng Vương, và thế là với sự đồng ý của anh Đông, được sự phê duyệt của Ban lãnh đạo Công ty, Trung tâm đã lên kế hoạch tổ chức chuyến đi Mũi Né – Phan Thiết...

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường làm việc và thị sát hệ thống cảng biển Nhóm 5, 10/03/2011

Một chuyến đi, một tấm lòng
(Ghi chép sau chuyến công tác tặng quà cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung )

Một số hình ảnh Lễ Kỷ niệm 6 năm thành lập PORTCOAST, ngày 23/12/2010

Nghĩa tình Hương Sơn
(Ghi chép những ngày đồng hành cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 đi khám chữa bệnh và tham gia cứu trợ bà con xã Sơn An và Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Portcoast tặng 2700 suất bồi dưỡng trực đêm cho Bệnh Viện Nhi Đồng I, ngày 04/11/2010

Sở GTVT Tp.HCM đi thị sát Hệ thống cảng, ngày 27/10/2010

Thư cảm ơn của Ban vận động vì người nghèo Quận Tân Bình, Tp.HCM, ngày 20/10/2010

PORTCOAST đồng hành cùng sinh viên Khoa kỹ thuật Xây dựng, ĐHBK TPHCM tại Lễ đón tân sinh viên (02/10/2010)

Một số hình ảnh Lễ ký kết Hợp đồng Dự án nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo, 17/09/2010

Một số hình ảnh Bộ Trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đi thị sát Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, ngày 11/09/2010

Một số hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thị sát hệ thống cảng ở Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 09/08/2010

Một số hình ảnh tại Giải bóng đá mini 26-3, Đoàn khối Bộ Giao Thông Vận Tải

Một số hình ảnh Đại hôi Cổ đông thường niên 2009 (06/02/2010)

Một số hình ảnh Hội nghị về Công tác khoa học kỹ thuật và thành lập Hội đồng khoa học Công ty (11/1/2010)

Một số hình ảnh Lễ Kỹ niệm 5 năm thành lập PORTCOAST, ngày 31/12/2009

Một số hình ảnh PORTCOAST đồng hành cùng sinh viên Khoa kỹ thuật Xây dựng, ĐHBK TPHCM tại Lễ đón tân sinh viên (19/9/2009).

Một số hình ảnh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho CBCNV Portcoast (21-22/8/2009)

Một số hình ảnh tại Lễ họp mặt truyền thống ngành Cảng - Đường thủy - Công trình biển và Lễ tiếp nhận phần mềm Mike 21 do Portcoast tài trợ Khoa Kỹ thuật Xây dựng, ĐH Bách Khoa TPHCM, ngày 25/7/2009.

Trao nhà tình thương - Đồng hành cùng Chiến dịch mùa hè xanh của Khoa kỹ thuật xây dựng, Trường ĐH Kách Khoa, TPHCM.
PORTCOAST. 07/2009

Một số hình ảnh Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại Dự án Nhiệt điện Duyên Hải và Luồng chính qua kênh Quan Chánh Bố tại tỉnh Trà Vinh
PORTCOAST, 22/07/2009

Một số hình ảnh Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu số 1, Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
PORTCOAST, 20/07/2009

Một số hình ảnh Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải đến thăm, làm việc với Portcoast và thị sát Hệ thống Cảng
PORTCOAST, 16/05/2009

Lễ trao học bổng PORTCOAST

Tin. Bộ môn Cảng - Công trình Biển – Khoa xây dựng – Trường ĐHBK tp HCM, ngày 21/04/2009

Chiều thứ tư 15/04/2009, Bộ môn Cảng – CTB đã tổ chức buổi lễ trao học bổng PORTCOAST cho 12 Sinh viên nghèo vượt khó chuyên ngành Cảng – CTB, mỗi suất 1 triệu đồng, trong đó 10 suất từ nhà tài trợ Portcoast và 2 suất từ đóng góp của các Thầy Cô trong bộ môn.

Kết quả xét học bổng PORTCOAST - Ngành Xây dựng Cảng Công trình Biển
Tin. Bộ môn Cảng - Công trình Biển – Khoa xây dựng – Trường ĐHBK tp HCM, ngày 09/04/2009

Liên hoan Tất niên Khoa Kỹ thuật Xây dựng, ĐH Bách Khoa Tp. HCM

Tin. Khoa Kỹ thuật Xây dựng, ĐH Bách Khoa Tp. HCM, ngày 03/02/2009

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Kỷ Sửu 2009, Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã tổ chức Liên hoan Tất niên vào chiều thứ Sáu 16/1/2009 (21 tháng Chạp âm lịch), ...

Một số hình ảnh Bộ trưởng BGTVT Hồ Nghĩa Dũng đến thăm và làm việc với Portcoast
PORTCOAST, 19/01/2009

Công tác tài trợ của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển
www.inpomat.com, 9/2008

Ngày 16/9/2008, tại buổi lễ ký kết các hợp tác tài trợ, công ty PORTCOAST đã tài trợ trực tiếp cho trường Đại học Xây Dựng bản quyền bộ phần mềm MIKE 21 trị giá 131 triệu đồng...

PORTCOAST tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy cho ngành Cảng - Công Trình Biển

Theo tin BM Cảng - Công trình biển, Khoa KTXD, ĐHBK TPHCM, ngày 05/09/2008

Ngày 5/9/2008, tại buổi lễ ký kết các hợp tác tài trợ giữa các doanh nghiệp xây dựng với Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, công ty PORTCOAST đã tài trợ trực tiếp cho Bộ môn Cảng-Công Trình Biển một số thiết bị phục vụ giảng dạy trị giá 34,5 triệu đồng (gồm 1 bộ projector + màn hình và 1 máy GPS cầm tay). ...

Thông tin về công tác tài trợ của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển

Portcoast, 11/2007

 

 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved