Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Các dự án FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Last 5 Years Projects

Các dự án cảng container Portcoast đã thực hiện dịch vụ tư vấn trong 5 năm gần đây

1. CẢNG CONTAINER BẾN NGHÉ

-    Bến container có chiều dài 200m cho tàu 20.000 DWT

-    Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh

-    Năm thực hiện: 2002 - 2003

-    Chủ đầu tư: Cảng Bến Nghé

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất và Thiết kế  chi tiết

2. TÂN CẢNG CÁT LÁI – BẾN SỐ 1a

-    Bến container có chiều dài 310m cho tàu 30.000DWT

-    Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh

-    Năm thực hiện: 2003

-    Chủ đầu tư: Công ty Tân Cảng

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất và Thiết kế chi tiết

3. CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)

-    Bến container với chiều dài 949m cho tàu 50.000 DWT

-    Địa điểm: thành phố Hồ Chí MInh

-    Năm thực hiện: 2006

-    Chủ đầu tư: Công ty Cảng container Trung tâm Sài Gòn (Liên doanh giữa IPC Tân Thuận và P&O Port)

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Thiết kế cơ sở, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình và Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

4. CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM(SITV)

-    Bến container với chiều dài 728m cho tàu 80.000 DWT

-    Địa điểm: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-    Năm thực hiện: 2006

-    Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Liên doanh giữa Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Sài Gòn và Hutchison Port Mekong Investment)

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Thiết kế cơ sở và Thiết kế  chi tiết, Tư vấn quản lý dự án và Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

5. CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)

-    Bến container với chiều dài 600m cho tàu 80.000 DWT

-    Địa điểm: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-    Năm thực hiện: 2006

-    Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (Liên doanh giữa Vinalines, Cảng Sài Gòn và Công ty Maersk A/S (APMT))

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Thiết kế cơ sở và Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Tư vấn quản lý dự án và Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

6. CẢNG QUỐC TẾ SP – PSA

-    Bến container với chiều dài 1.200m cho tàu 80.000 DWT

-    Địa điểm: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-    Năm thực hiện: 2006 - 2007

-    Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP – PSA (Liên doanh giữa Cảng Sài Gòn và Công ty PSA Việt Nam Pte. Ltd.)

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Thiết kế cơ sở, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Thiết kế chi tiết và Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

7. CẢNG QUỐC TẾ SP – SSA

-    Bến container với chiều dài 600m cho tàu 80.000 DWT

-    Địa điểm: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-    Năm thực hiện: 2006

-    Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA (Liên doanh giữa Cảng Sài Gòn và Công ty SSA Holdings International Vietnam, Inc.)

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Thiết kế cơ sở và Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

8. CẢNG TRUNG CHUYỂN QUỐC TẾ VÂN PHONG

-    Bến container với chiều dài 690m cho tàu 80.000 DWT – 110.000 DWT

-    Địa điểm: tỉnh Khánh Hòa

-    Năm thực hiện: 2003

-    Chủ đầu tư: Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Thiết kế cơ sở, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình và Thiết kế chi tiết (liên doanh với Nippon Kioei)

9. CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP – THỊ VẢI (KHU CÁI  MÉP)  VỐN ODA - NHẬT  BẢN

-    Bến container với chiều dài 600m cho tàu 80.000 DWT

-    Địa điểm: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-    Năm thực hiện: 2004 - 2006

-    Chủ đầu tư: Bộ Giao Thông Vận Tải

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Tư vấn giám sát, FS và Thiết kế chi tiết (phối hợp với đoàn tư vấn Jica)

10. CỤM CẢNG CONTAINER – HÓA DẦU VIPCO

-    Bến container với chiều dài 455m cho tàu 30.000 DWT

-    Địa điểm: Định Vũ – Hải Phòng

-    Năm thực hiện: 2007

-    Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa chất và Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

11. CẢNG TỔNG HỢP VÀ CONTAINER CÁI MÉP HẠ

-    Bến container với chiều dài 1.000m cho tàu 80.000 DWT

-    Địa điểm: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-    Năm thực hiện: 2006

-    Chủ đầu tư: Công ty Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí (Vũng Tàu Shipyard)

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất và Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình

12. CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT – TERMINAL LINK

-    Bến container với chiều dài 1.150m cho tàu 80.000 DWT

-    Địa điểm: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-    Năm thực hiện: 2007

-    Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp – Vận chuyển GEMADEPT

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Thiết kế cơ sở, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình và Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

13. CẢNG QUỐC TẾ MỸ XUÂN

-    Bến container với chiều dài 1.100m cho tàu 60.000 DWT

-    Địa điểm: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

-    Năm thực hiện: 2007

-    Chủ đầu tư: Công ty Phát triển Quốc tế Formosa

-    Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Thiết kế cơ sở, Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Thiết kế chi tiết và Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

14. CẢNG SÀI GÒN HIỆP PHƯỚC

-   Bến container với chiều dài 800m bến cho tàu 50.000DWT

-   Địa điểm: Nhà Bè - Tp. Hồ Chí Minh

-   Năm thực hiện: 2009

-   Chủ đầu tư: Công ty Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

-   Phạm vi tư vấn: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công.

15. CẢNG QUỐC TẾ HOA SEN GEMADEPT

-   Bến container với chiều dài 300m bến cho tàu 50.000DWT

-   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

-   Năm thực hiện: 2008

-   Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gemadept

-   Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa chất, thiết kế bản vẽ thi công

16. CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI LÂN

-   Bến container với chiều dài 1461m bến container cho tàu 30,000 - 40,000 DWT

-   Địa điểm: Quảng Ninh

-   Năm thực hiện: 2008

-   Chủ đầu tư: Cai Lan International Container Terminal

-   Phạm vi tư vấn: Thu thập số liệu, Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế cơ sở

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved