Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Lý lịch chuyên gia FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Pham Duy Dong

 

NGUYỄN DANH NAM

Phó Tổng Giám Đốc

 

1. Họ và tên:  NGUYỄN DANH NAM

2. Ngày tháng năm sinh: 12/12/1971


3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Học vấn:

- Kỹ sư Cảng – Công trình thủy Tốt nghiệp Đại học Xây Dựng Hà Nội năm 1996. Năm cấp bằng 1996.

- Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Năm 2002. Năm cấp bằng5. Đào tạo khác:

- Chứng chỉ đảo tạo Quản lý doanh nghiệp cao cấp năm 2002.

- Chứng chỉ Tư vấn Thiết Kế Cảng – Công Trình Thủy.

- Chứng chỉ Tư vấn giám sát công trình xây dựng Ngành giao thông vận tải.


6. Trình độ ngoại ngữ:
Tiếng anh

7. Thành viên của các tổ chức/hiệp hội chuyên môn: Không

8. Kinh nghiệm công tác ở nước ngoài:


9. Quá trình công tác:

1996 – 2001: Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trực thuộc Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam (TEDI South).

2002 – 2003: Phó trưởng phòng, Phụ Trách phòng Kỹ Thuật và Phát triển Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

2003 – 2004: Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trực thuộc Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam (TEDI South).

2005 – 2009: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Đối ngoại - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

20010 – Nay: Giám Đốc Công ty TNHH Địa Kỹ Thuật Portcoast.(Trước đây là Cty TNHH Địa Kỹ Thuật và giao thông Anh Vũ)

2011 – Nay: Phó Tổng Giám đốc,- Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển.

Đã từng Chủ nhiệm lập dự án/ thiết kế các công trình tiêu biểu như: Hệ Thống cấp thoát nước khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Bến xà lan Nhà Máy thép Thủ Đức, Cảng Trạm Nghiền Xi Măng Hà Tiên 1, Cảng Trạm nghiên Xi măng Thăng Long, Cảng Trạm Nghiền Xi Măng Hạ Long, vv….

Giám sát thi công và/hoặc giám sát tác giả một số công trình tiêu biểu sau: Cảng Nhà Máy dăm, mảnh gỗ ViKho Wochimex, Cảng Bến Nghé, Trạm nghiền xi măng Nghi Sơn, Cảng xăng dầu Mekong vv…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved