Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Tin tức FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

New Page 1

Ngày 02/03/2010, PORTCOAST đã mua lại 30% cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền Giang đây cũng là toàn bộ số cổ phần của SCIC thoái vốn.

On 2 March 2010, PORTCOAST has bought 30% shares of the Tien Giang Construction Consulting Joint-Stock Company this is also the whole shares divested by SCIC.

 

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved