Home
Tư vấn, Thiết kế
Khảo sát Địa chất
Khảo sát Địa hình, Thủy Hải văn
 
 
 
Liên kết Website FTP Server Webmail Addr. list
 
   
 

Weblink

Cơ quan quản lý chuyên ngành
  Bộ Giao thông vận tải: http://www.mt.gov.vn
  Cục Hàng Hải Việt Nam: http://www.vinamarine.gov.vn
  Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: http://www.viwa.gov.vn
 
Các Ban quản lý dự án
  Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng: http://www.kktvungang-hatinh.gov.vn
 
Tổng công ty - Công ty
  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: http://www.petrovietnam.com.vn
  Tập đoàn Điện Lực Việt Nam: http://www.evn.com.vn
  Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN: http://www.vinacomin.vn
  Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam: http://www.vinalines.com.vn
  Cảng Sài Gòn: http://www.csg.com.vn/
  Hutchison Whampoa Limited: http://www.hutchison-whampoa.com
  Hutchison Port Holdings: http://www.hph.com
  PSA: https://www.globalpsa.com
  DP World: http://www.dpworld.com
  P&O Ports: http://www.poports.com/
  APM Terminals: http://www.apmterminals.com
  SSA Marine: http://www.ssamarine.com
  Gemadept: http://www.gemadept.com.vn
  Formosa Plastics Group: http://www.fpg.com.tw
  SP-PSA: http://www.sp-psa.com.vn
  SPCT: http://www.spct.com.vn
  SITV: http://www.sitv.com.vn
  CMIT: http://www.cmit.com.vn
  SSIT: http://www.ssit.com.vn
  POSCO Viet nam: http://www.poscovietnam.com
  VUNGTAU SHIPYARD: http://vungtaushipyard.com.vn
  Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Tp.HCM: http://www.hfic.vn
  Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai: http://www.dongnai-port.com
  Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO: http://www.vipco.com.vn
  Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí VN: http://pvc.vn
  Công ty CP Kiểm định xây dựng Sài Gòn: http://www.scqc.com
 

Các Bộ Ngành liên quan

  Chính phủ Việt Nam: http://chinhphu.vn
  Bộ Xây dựng: http://www.moc.gov.vn
  Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư : http://www.mpi.gov.vn
  Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn
  Thành phố Hồ Chí Minh: http://www.hochiminhcity.gov.vn
  Thành phố Hải Phòng: http://www.haiphong.gov.vn
  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baria-vungtau.gov.vn
  Tỉnh Đồng Nai: http://www.dongnai.gov.vn
  Tỉnh Khánh Hòa: http://www.khanhhoa.gov.vn
  Tỉnh Hà Tĩnh: http://www.hatinh.gov.vn
  Tỉnh Thanh Hóa: http://www.thanhhoa.gov.vn
  Tỉnh Quãng Ngãi: http://www.quangngai.gov.vn
  Tỉnh Trà Vinh: http://www.travinh.gov.vn
  Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: http://www.tcvn.gov.vn
  Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam: http://www.vcci.com.vn
  Đại học Xây dựng Hà Nội: http://nuce.edu.vn
  Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng - ĐHBK TP.HCM: http://www.dce.hcmut.edu.vn

 

Các trang khác

  Hiệp hội Cảng Biển Việt Nam: http://www.vpa.org.vn
  Tổng hội Xây Dựng Việt Nam: http://www.tonghoixaydungvn.vn
  Báo Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn
  Tạp chí Visaba Times: http://www.visabatimes.com.vn
  Wikipedia - Bách khoa toàn thư: http://vi.wikipedia.org

 
 

Copyright © 2004 Portcoast Corp. All rights reserved