Họp dự án cảng Pakistan Deep Water Container

04/09/2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) đã có buổi làm việc, trao đổi về dự án Pakistan Deep Water Container giai đoạn II cùng với đơn vị HPH và SAPT vào ngày 04/09/2018.