Thảo luận với Gantrex về công nghệ ray cần trục.

06/09/2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) làm việc, thảo luận với Gantrex về công nghệ ray cần trục cùng với các chuyên gia đến từ Đức tại văn phòng làm việc của Portcoast.