Họp mặt truyền thống Ngành Cảng - Đường Thủy - Công Trình Biển năm 2018

25/08/2018

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) cùng Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM tổ chức buổi gặp gỡ, họp mặt truyền thống ngành Cảng - Đường Thủy - Công trình Biển tại khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Tham dự buổi gặp mặt gồm có lãnh đạo công ty Portcoast, lãnh đạo trường ĐH Bách Khoa Tp HCM, Lãnh đạo khoa Xây dựng, Bộ môn Cảng - Công trình Biển và các sinh viên, cựu sinh viên của ngành Cảng - Đường Thủy - Công trình Biển.

Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018 Coastal Engineering Reunion Day 2018