Họp mặt truyền thống Ngành Cảng - Đường Thủy - Công Trình Biển năm 2018

25/08/2018

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) cùng Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM tổ chức buổi gặp gỡ, họp mặt truyền thống ngành Cảng - Đường Thủy - Công trình Biển tại khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Tham dự buổi gặp mặt gồm có lãnh đạo công ty Portcoast, lãnh đạo trường ĐH Bách Khoa Tp HCM, Lãnh đạo khoa Xây dựng, Bộ môn Cảng - Công trình Biển và các sinh viên, cựu sinh viên của ngành Cảng - Đường Thủy - Công trình Biển.

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Các cựu sinh viên ngành Cảng - Công trình Biển tham gia ngày truyền thống

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Các cựu sinh viên ngành Cảng - Công trình Biển tham gia ngày truyền thống

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Các thế hệ thầy cô Bộ môn Cảng - Công trình Biển

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Ban Tổng Giám đốc Portcoast chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên Khóa 2015

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Trưởng Bộ môn Cảng - Công trình Biển - Bà Đoàn Đình Tuyết Trang trao bằng lưu niệm cho Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Portcoast.

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Portcoast, nhận quà lưu niệm của Bộ môn Cảng - Công trình Biển.

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Ông Trần Khanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Portcoast, đại diện cho cựu học sinh phát biểu cảm tưởng.

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Portcoast, phát biểu về việc nhận Quyết định thành lập Ban liên lạc.

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Portcoast, nhận Quyết định thành lập Ban liên lạc.

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh, Giám đốc Tài chính Nhân sự, trao học bổng Trần Minh Quang.

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh, Giám đốc Tài chính Nhân sự, trao học bổng Trần Minh Quang.

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh, Giám đốc Tài chính Nhân sự, trao học bổng Trần Minh Quang.

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Liên hoan thân mật

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Liên hoan thân mật

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Liên hoan thân mật

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Liên hoan thân mật

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Liên hoan thân mật

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Liên hoan thân mật

Coastal Engineering Reunion Day 2018

Liên hoan thân mật

Coastal Engineering Reunion Day 2018