Họp dự án LSP với Bộ Công Thương tại Hà Nội

31/08/2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) cùng Chủ đầu tư - Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn (LSP) tham dự cuộc họp xem xét thẩm định hồ sơ thiết kế gói thầu L và A2 dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam tại trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam vào ngày 31/08/2018.

LSP Project LSP Project LSP Project